St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2021 i juni – Tilbedelse

01.06.2021

„Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile…” (Matt 11,28)

Etter at Den røde armé kom inn i Neisse, ble søstrene ofte trakassert og misbrukt. I beretningen om søster M. Sapientias martyrdød leser vi, at for å overleve dette marerittet, søkte hun og søstrene styrke ved Det Hellige Sakramentets fot.

Med beredskap og besluttsomhet, ga søster M. Sapientia sitt liv for troskapen til Kristus. Det er frukten av et personlig og dyptpløyende forhold til Gud. Forholdet ble unnfanget og styrket gjennom tilbedelse. Å tilbe, betyr å forstå, at vårt livs påliteligste støttepunkt ikke er, hva vi selv er i stand til, men vårt forhold til Kristus.

Pave Frans sier: „Å tilbe Herren betyr å plassere Ham først. Å tilbe Herren betyr å tro og bekjenne — ikke bare med ord — at bare Han virkelig leder vårt liv. Å tilbe Herren betyr, at vi er overbeviste om, at Han alene er Gud, vårt livs Gud, vår histories Gud”. (Homilien, 14.april.2013)

Hellige far inviterer oss til å tenke over disse spørsmålene:

„Er våre kapeller tilbedelsens steder?
„Leder vår liturgi oss, i sin helhet, til tilbedelse, og bidrar vi med liturgi?”

Se presentasjon for juni 2021

Dele:
Gå til toppen
Translate »