St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Plenarrådet

16.09.2021

"For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet." (Jak 1,3).

Romas sommervarme juni, generalhusets beboere, og generalpriorinne, moder M. Samuela gledet seg over å ønske provinspriorinene og regionpriorinnen velkommen. De kom til plenarrådet i Roma. Vi takker Gud for at, til tross for så mange vanskeligheter knyttet til pandemien, klarte vi å møtes og gjennomføre rådsdagene.

Fredag 18. juni 2021 begynte vi med morgen Eukaristi, ledet av erkebiskop Jan Pawłowski. I plenum ønsket moder M. Samuela alle rådets deltakere hjertelig velkommen, og presenterte sakene vi skulle drøfte. En av plenarrådets hovedoppgaver var å bestemme temaene for neste generalkapittel. Provinspriorinnene og regionpriorinnen fremla rapporter fra livet i sine provinser og i regionen. De grundige diskusjonene, spørsmål og responsen som fulgte fremleggene viser, at vi har mange og ulike erfaringer. Det har sikkert beriket oss og vil bli nyttig i vår videre tjeneste.

19. juni, lørdag morgen, fikk vi svært gledelig informasjon. Pave Frans hadde undertegnet dekretet, som anerkjener martyrdøden til søster M. Paschalis Jahn og hennes IX ledsagere. Han åpnet dermed veien til deres saligkåring. Vi uttrykte vår dypfølte glede og takk ved å synge “Te Deum” i vårt kapell. Vi takker moder M. Samuela, generalrådssøster M. Paula og alle involverte prester og søstre, som har tatt del i prosessen så langt.

Til plenarrådet hadde generalledelsen invitert prester, til å holde foredrag. Emnene var relatert til vår tjeneste. Hovedtemaet var hentet fra Jakobs brev: “For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet.” (Jak 1,3). Monsignor Janusz Aptacy oppmuntret oss til å være påpasselige og åpne for den karisma, vi har mottatt, og modige utføre tjenesten, fulle av hengivelse. Pater Robert Leżohupski OFMConv. tok opp et vanskelig emne: “Det indre forum og åndelige overgrep”. Pater Tomasz Szymczak OFMConv. snakket om å bygge ordensfellesskap. Hvordan disse må bygges på sannhet, gjensidig tilgivelse, kjærlighet og troskap til daglig bønn.

Den Hellige Ånds rolle i vår tjeneste, minnet Monsignor Albert Warso oss om. Det var også en konferanse om hl. Josef, som er så nær hver elisabethsøster. Pater Edward Czaja SJ snakket om hl. Josef, som forbilde for troskap, flid, ydmykhet og enkelhet. Temaet kunne kanskje bringe oss nærmere hl. Josef. Temaene, som ble presentert under konferansen, la grunnlag for ettertanke og oppmuntret oss til interessante diskusjoner.

I løpet av rådstiden hadde vi også flere feiringer. Provinspriorinne, søster M. Alicja, fra den brasilianske provinsen, og provinspriorinne søster M. Paula, fra Wrocław provins feiret sine navnedager. Provinspriorinne, søster M. Lucyna, fra den italienske provinsen og søster M. Christiana fra generalatet hadde fødselsdag. Vi fikk gleden av å besøke søstrene våre i provinshuset i Roma via dell’Olmata. Der ble vi ønsket hjertelig velkommen.

Nesten alle søstrene, som kom til plenarrådet, var tilstede ved  Den Hellige Messe, ved Johannes Paul II’s grav. Vi deltok også i onsdags audiens med pave Frans. Slike møter har beveget oss enda mer til å be inderlig for den katolske Kirken og hennes hyrder.

Under plenarrådet var det, i tillegg til åndelig og intelektuell berikelse, også mulig å beundre skjønnheten i Guds skaperverk. På en fridag  – søndag, var vi i ninfahagen – en middelaldersk bosetning for Caetani-familien.  I dag er det en landskapspark – «den mest magiske hagen i verden». I smugene beundret vi ruiner av gamle bygninger og planter fra forskjellige verdens deler. Vi kunne se og beundre skjønnheten, i skaperverket.

En hyggelig overraskelse for oss var også en tur til Firenze. Vi bodde i vårt søsterhus. Deltakerne var veldig fornøyde med oppholdet der. Søstrene ønsket oss hjertelig velkommen. Mens vi var i Firenze, så vi mange vakre steder og beundret kunstverk. Vi var i Uffizi Galerie for å se bla.a., kunstverk av Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Rubens, Caravaggio og mange andre kunstnere. Vi beundret også domkirkens vakre fasade, som gleder alle turister, mens interiøret er mer beskjedent. Vi kunne også se historiske kirker med vakre malerier og spesifikk innredning og beundre Firenzes panorama fra observasjonsdekket. Under vårt opphold i Firenze, ble vi åndelig ledsaget av pater Piotr Chyła CSsRs.

I livet er glede sammenflettet med ulike vanskelige opplevelser. Under vårt opphold i Firenze, mottok generalpriorinne moder Samuela den triste nyheten om sin mor Helenas død og reiste derfor til Polen. Plenarrådets deltakere fulgte moder Samuela med bønn i disse dagene, og anbefalte den avdøde Helena til Guds Barmhjertighet.

Etter generalpriorinne moder Samuelas gjenkomst, i plenarrådets siste dager, ble temaet for neste generalkapittel, som ble utarbeidet av rådets deltakere, godkjent. I tillegg diskuterte vi spørsmål knyttet til forberedelsene til våre martyrsøstres saligkåring. Det var også andre problemer som måtte avklares.

Lørdag 3. juli 2021 var rådet over. Den siste Hellige Messe ble feiret av p. Andrzej Pakuła, maristenes generalprior. Under møtet i plenum takket moder Samuela, på vegne av hele generalledelsen, varmt provinspriorinnene og regionpriorinnen for deres engasjement og bidrag til drøftingene. Hun utrykket også takknemlighet for deres oppriktige bekymring, til beste for våre ordensfellesskap, for deres håpefulle blikk på fremtiden, og for deres dypfølte ønske om at vår misjons storhet må bli forstått i Kirken og i verden. Avslutningsvis ønsket moder Samuela på alles vegne, at i misjonen betrodd oss, oppfyller hl. Johannes Paul II’s ord oss. Han sa bla a. i 1979 i Częstochowa: “Ditt kall fortjener, i dag som i går, den høyeste anerkjennelsen av paven og Kirken. På den grunn ønsker jeg å uttrykke min glede og tillit til deg og oppmuntre deg til ikke å bli motløs. Gå du videre på reisen, som fortjener å bli ført med mot og entusiasme. Hvor mye kan du ikke gjøre, i dag, for Kirken og for menneskeheten! Kirken og menneskeheten trenger din generøse gave, ditt frie hjertes innvielse, slik at det kan øke potensialet for kjærlighet, i en verden som fortsetter å miste evnen til altruisme. Menneskene har mindre og mindre evne til uselvisk kjærlighet kombinert med offer. Glem ikke, at i virkeligheten er hver og en av dere Kristi mystiske brud, den korsfestede og oppstandne Kristi brud.”

Vi takker kjære moder Samuela, rådssøstrene og søstrene i generalhuset for deres store omsorg og søsterfellesskap. Måtte Gud velsigne vår kongregasjon.

S. M. Samuela Kamińska
provinspriorinne fra Warszawa

Roma 9. juli 2021

Se bilder

Dele:
Gå til toppen
Translate »