St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo 20. november 2021

12.12.2021

Lørdag den 20. november 2021 avla søster M. Pauline (Hồng Ngọc Thị) Nguyễn og søster M. Monika (Hiền Thị) Nguyễn sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebranten var biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Messen begynte kl. 12.00. Etterpå var det mottagelse i menighetssalen.

Ved denne høytidelige løfteavleggelsen uttrykte de to søstrene sin vilje til å følge Herren livet igjennom i St. Elisabethsøstrenes karisma og sine ønsker om å være redskaper som Gud kan virke gjennom.

Ved begynnelsen av messen sa biskopen til de to søstrene at avleggelsen av deres evige løfte er en stor glede for kirken, spesielt for kirken i Norge og for kongregasjonen.

Etter prekenen fortsatte liturgien med ritualet for løfteavleggelse. Først spurte biskopen de to søstrene på nytt for å være helt sikker på at deres beslutning om å forplikte seg til å følge Kristus er helt frivillig. Mens de to søstrene lå utstrakt på gulvet, sang tilstedeværende Allehelgenslitaniet for å be til Gud for søstrene som skulle avlegge sine løfter. Etter å ha avlagt løftene undertegnet søstrene løfteformelen på alteret. Ritualet for løfteavleggelse ble avsluttet med en klem av søster M. Katarina (provinspriorinne) og de fremmøtte uttrykte sin glede ved applaus. Deretter mottok de to søstrene professringen som et tegn på deres kjærlighet til Jesus. Den skal minne søstrene om at de tilhører Kristus fullstendig og hengir seg til tjeneste for kirken.

Messen fortsatte med eukaristiens liturgi.

På slutten av messen takket provinspriorinne søster M. Katarina biskopen, alle prestene og gjestene, og spesielt familiene til de to søstrene, som er i Vietnam og som på grunn av pandemien ikke kunne være tilstede.

Etter kirkekaffen dro innbudte gjester til provinshuset på Nordstrand der den andre delen av festen fant sted: Det var bønn, festmiddag og mange hyggelige overraskelser.

Måtte Gud, gjennom Marias og St. Elisabeths forbønn, gi at søster M. Pauline og søster M. Monika alltid skal være fylt av glede, fred og iver i sin tjeneste.

Søster M. Augustine

Se flere bilder her

Dele:
Gå til toppen
Translate »