St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2022 i januar

31.01.2022

„Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.”
(Joh 15,5b)

Kirken lever, takket være eukaristien


Tema for vår permanente formasjon lyder: „HERRE, GI OSS STØRRE TRO” (jfr. Luk 17,5)

Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse, i år står Eukaristien i sentrum.
Årets tema: „Eukaristien, kilden for styrke i tro og gledelige vitnesbyrd om Kristus.”.

I innledningen til „Ecclesia de Eucharistia” skrev hl. Johannes Paul II: Eukaristien er kilden Kirken lever av, og den er derfor senteret for Kirkens liv. Det er ikke liv i Kirken, uten Eukaristien. Derfor er deltakelse i Eukaristien, for hver enkelt av oss, ikke bare en av dagens store begivenheter, men dens viktigste “time”. Eukaristien er en tilbakevending til kilden for vårt liv. Det er vår tro og kjærlighet – til Kristus selv. Hvis Kirken er “Herrens” og “de troendes fellesskap”, kan hun bare virkelig leve, hvis hun eksisterer i Kristus. Jesus sa: „Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner.” (Joh 15, 5-6).

Først da kan vi, med glede, vitne om Kristus, på nytt og hver dag, når vi henter den nødvendige kraft og styrke ut fra vår forening med Ham. Først da vil troen bære frukt, for da, som hl. Paulus sier, lever vi ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. (jfr. Gal 2,20).

La oss spørre oss selv:

– Hva betyr det for meg personlig, og for fellesskapet vårt, at eukaristien er kilden og sentrum for det kristne livet?
–  Hva er mitt “å bli” i Kristus?

Dele:
Gå til toppen
Translate »