St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2022 i februar

14.02.2022

„Tenk på hvilken stor ære du har blitt del i. Hvilket bord du sitter ved. Vi blir næret akkurat som englene. Englene slår blikket ned på grunn av Hans prakt. Ingen kan se rett på Ham, og vi blir del i Kristi legeme:”
(hl. Johannes Krysostomos)

SKJØNNHETEN I DEN EUKARISTISKE FEIRINGEN


Ordene fra hl. Johannes Krysostomos minner oss på spenningen mellom Guds majestet og vår uverdighet. Han bøyer Seg ned til oss, gir Seg til oss, og innlemmer oss og vår uverdighet i Seg. Ordene viser oss også, hvor mye vi mottar i hver Eukaristi, som vi erfarer sammen med Ham, og hvor mye Kristus lengter etter oss. Han gjør oss gradvis lik Seg selv.

I encyklika „Ecclesia de Eucharistia” skriver hl. Johannes Paul II om skjønnheten i den eukaristiske feiringen. Han minner oss om to hendelser: Maria som salver Jesus, med den dyreste olje, i Betania (Matt 26, 6-13) og om forberedelsen av salen til påskemåltidet (Mark 14, 12-16). På grunnlag av disse fortellingene innser vi, hvor full av verdighet og hellighet Eukaristien er. Gud skal æres og elskes helt og fullt i vårt hjerte. Han fortjener også, vår dypeste forberedelse til Eukaristien, som er vår forening med Kristus i Den Hellige Kommunion.

„Finnes der noen fyllestgjørende måte – spør Johannes Paul II – vi kan møte Den Selv-Hengivne, Den Guddommelige Brudgom på? Han som kommer til sin Brud, Kirken. Han som bringer det offer, som én gang for alle er ofret på korset, til etterfølgelse for generasjoner av troende. Offeret, som har blitt alle troendes næring?”

La oss spørre oss selv:
– På hvilken måte forbereder vi oss til feiringen av eukaristien: i kapellene, liturgien og i våre hjerter? Hvordan ønsker vi Ham velkommen, med kjærlighet og tilbedelse: Han kommer til oss og det skjer hver dag.

Dele:
Gå til toppen
Translate »