St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Moder M. Margarita Wiśniewska er død.

26.03.2022

10. Generalpriorinne i St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon: Moder M. Margarita Wiśniewska 1986–2004, født 14. 12.1934 i Zawada ved Bydgoszcz (Polen), døde 25.03.2022 i Leszno (Polen).

Her vedlegger vi noen historiske data om Moder M. Margarita Wiśniewska:
1986 November – drøftingene for kongregasjonens 20. Generalkapittel. 4 november – moder M. Margarita Wiśniewska, født 14. desember 1934 i Zawada ved Bydgoszcz (Polen), ble valgt til Generalpriorinnes embete. Generalkapittelets tema: „Vår sendelse i dag i våre grunnleggeres ånd”. Oppgaven er å tilpasse Konstitusjonene og Direktoriet til den nye Kanoniske Lovbok (CIC, 1983). Besluttet blir bl.a. planlegging av en misjonsinnsats i andre kontinenter, og forslag om å opprette lekpersoners fellesskap, som lever i vår kongregasjons åndelighet og karisma.

1987 26 januar – approbasjon av enkelte justerte og tilføyde artikler i Konstitusjonene.

20 desember – det oppstår kongregasjonens første gruppe såkalt „Hl. Elisabeths apostolat” for legfolk i Wrocław.

1988 På plenarkonferansen er navnet for legfolkets gruppe besluttet: „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth”.

1989 22 juni – Kirkelig godkjenning av kongregaasjonens nye seremonibok: Obrzęd Profesji Zakonnej i tysk språk, tilpasset det romerske ritualet Ordo Professionis Religiosae fra 2.02.1970.

1990 23 februar – Kirkelig godkjenning av kongregaasjonens nye Ceremoniał i polsk språk.

18 juli – opprettelse av det første ordenshus i Latin-Amerika: Maracanaù CE (nordøst Brasil).

17 oktober – opprettelse av Tysklands første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Berlin.

1991 2-10 september – det første internasjonale møtet for kongregasjonens ansvarlige søstre for kalls kommisjoner, i generalhuset i Roma.

1992 Kongregasjonens 150-årsjubileum feires.

Takksigelsen i alle provinsene.

31 mai – Marias Gjesting hos Elisabeth – takksigende høymesse i romersk basilikaen Santa Maria Maggiore, hovedcelebranten var kardinal Ugo Poletti.

27 september – hovedgudstjenesten holdes ved Polens primas, Kardinal Józef Glemp, i St. Jakob og Agnes’ kirke i Nysa med deltakelse av generalledelse og ca 800 søstre.

November – 21. Generalkapittels drøftinger. Generalkapittelets hovedtema: Å la seg lede av Guds Ånd (Rom 8,14) – St. Elisabethsøstrene på vei inn i det tredje årtusen.

4 november – moder M. Margarita Wiśniewska blir gjenvalgt til Generalpriorinnes embete.

Stadfestelsen av statutter for Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth.

1993 20 juli – de første søstrenes utreise til Russland (Novosi-birsk).

I provinshuset i Roma holdes det første romerske seminarium, ment for søstre etter 10 år etter evige løfter

– juli/august på polsk og oktober/november på tysk.

8 desember – den apostoliske stols stadfestelse av statuttene for Apostolat fellesskapet St. Elisabeth.

1994 1 august – åpningen av novisiathus i Fortaleza (Brasil).

15 november – opprettelsen av Italias første

„Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Bressanone.

1995 Utgivelsen av moder Maria Merkerts biografi i tysk språk under tittelen Maria Merkert – sylwetka i dzieło współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, skrevet av dr Barbara Albrecht.

1996 27 januar – opprettelsen av Sveriges første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” (Malmö).

15 mai – sammenslåing av Berlin- og Dresden provins til en Berlin-Dresden provins.

1997 4 januar – opprettelsen av Brasils første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” (Fortaleza).

9 september – avslutningen på bispedømmets nivå av saligkårings prosess for Guds tjenerinne Maria Louise Merkert.

1998 19 september – innleggelsen av de gjenværende benene til moder Maria Louise Merkert og moder M.  Franziska Werner i Hellige Treenighets kapell, i hl. Jakob og Agnes’ kirke i Nysa.

Utgivelsen av Historia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (1842–1992), skrevet av historiker Johannes Mertens i to bind.

November – 22. Generalkapittels drøftinger. Kapittelets hovedtema: St. Elisabethsøstrene som vitner om Saligprisningenes Evangelium i Kirken og verden i det tredje årtusen.

4 november – moder M. Margarita Wiśniewska blir gjenvalgt til generalpriorinnes embete.

1999 3 september – opprettelsen av det første hus i Ukraina (Kirovohrad).

10 november – det første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Russland (Novosibirsk).

2000 Utgivelsen: Ratio Institutionis – Wytyczne dla formacji po- czątkowej i ustawicznej w Zgromadzeniu Sióstr św. Elż- biety og Wytyczne duszpasterstwa powołaniowego dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

2003 9 mars – sammenslåing av fire tyske provinser (Berlin-Dresden, Halle, Hoffheim, Reinbek) til en tysk provins.

Ved slutten av moder M. Margarita Wiśniewskas generalat teller Kongregasjonen 1754 søstre i 228 hus.

Dele:
Gå til toppen
Translate »