St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Oktober 2023 Maria – troens fullkomne ikon

01.10.2023

„Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse” (Luk 1,45).

Evangelisten Lukas «forteller oss om Maria, som bevarte i sitt hjerte alt hun hørte og så, slik at Ordet kunne bære frukt i hennes liv” (LF 58).

Maria tenkte seg om. Hun var ikke overfladisk i møte med det som skjedde i livet Hennes. Hun tok imot og ville gjennomføre helt og fullt det som måtte komme.. Dette var imidlertid ikke bare hennes menneskelige refleksjon. Maria handlet i lys av Guds ord, i alt og i hvert øyeblikk av sitt liv. Hver hendelse førte Henne nærmere Gud. Hun oppdaget og forstod igjen og igjen, at Herren var med i alt som skjedde med Henne. Ettertanke, opplyst av Guds ord, som Lukas kaller “å holde i hjertet”, gjorde livet Hennes forståelig for henne. På den måten ble Hun “troens fullkomne ikon”.

Den hellige Ludwig Maria Grignion de Montfort skriver i sin Avhandling om den vidunderlige hengivenhet til Maria: «Hvor lykkelig er ikke sjelen som er fullstendig betrodd til Marias ånd, den ånd som er mild og sterk, nidkjær og forstandig, ydmyk og tapper, ren og fruktbar!” (258).

Måtte Marias ånd og tro inspirere oss og oppmuntre oss til å vokse i tro hver dag.

Til ettertanke:

  • Hvordan håndterer jeg vanskelige hendelser i livet mitt? Ser jeg på dem i lys av Guds ord, og troen?

For å utdype formasjonens tema:

Jomfru Maria: bilde av lydig tro; Benedikt XVI, Generalaudiens 19.desember 2012.

Dele:
Gå til toppen
Translate »