St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

November 2023 Hellige Elisabeth – tro og tjeneste

01.11.2023

„Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre”
(Joh 15,5).

“Elisabeth vitner om barmhjertighet, som betyr oppmerksomt blikk og sensitiv empati.

Den som lytter og forstår den andre og hans livssituasjon, vil handle etter den andres behov” (Br. S. Federbusch).  Gjennom sitt liv ble han symbolet på kristen nestekjærlighet. Han ser med kjærlighet, når han ser på Kristus. Han er utstyrt med et barmhjertig blikk. Med det samme blikket ser han på sin neste, og gjenkjenner Gud selv i ham.  Hans ord: “Vi må gjøre andre lykkelige” vitner om hjertet fylt av dyp glede. Gleden synliggjør, at hans utmattende tjeneste for de syke, er ikke bare vederlagsfri, den bunner i hans intime forhold til Jesus Kristus. Autentisk og levende tro gjør vårt liv og vår misjon til et bilde på evangeliet, takket være at vi, som etterlever det, forkynner Guds rike i verden.

Pave Benedikt XVI sa i en av sine homilier: «I hl. Elisabeth ser vi hvordan tro og vennskap med Kristus, gir følelse for rettferdighet, alle menneskers likeverd, rettigheter, kjærlighet og barmhjertighet. Fra denne kjærligheten strømmer også håp, visshet om at vi er elsket av Kristus og at Kristi kjærlighet venter på oss. Det gjør oss i stand til å følge Kristus og se Kristus i andre. Den hellige Elisabet innbyr oss til å gjenoppdage Kristus, til å elske Ham, til i tro på Ham og til å finne sann rettferdighet og kjærlighet”.

Til ettertanke:

  • Er min fromhet fruktbar i misjonen i henhold til vår karisma?

For å utdype formasjonens tema: Pensum om hl. Elisabeths liv

Dele:
Gå til toppen
Translate »