St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Roma, den 8. desember 2023

08.12.2023

«Vi priser deg med salmer, Kristi reneste mor,
Og du svar med din nådes gave når du hører lovsanger til din ære».
(Hymne til Matutin)

Kjære søstre,
Kjære medlemmer i Apostolatfellesskapet St. Elisabeth.

I Kirkens liturgi feirer vi i dag høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Denne feiringen beretter for oss om den ydmyke, den unge piken fra Nasarets storhet. For hennes samtidige, var hun ikke forskjellig fra de andre jentene, men likevel har hun vært unik i Guds øyne. Helt fra begynnelsen av har Gud hatt henne kjær. Han sparte henne fra synd for å plassere i hennes rene, kjærlige hjerte den største skatten – sin egen Sønn.

Maria ble utvalgt til å gjennomføre Guds plan og hørte fra en engel den uvanlige nyheten: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg» (Luk 1,35a). Marias «fiat» forandret verden. Hennes modige aksept av det Gud hadde forberedt, ga oss alle muligheten til å bli frelst. «Og salig er hun som trodde» (Luk 1,45a), sa Elisabeth om Maria. Å ta imot Guds ord var en nåde for Maria, en gave som strømmet ut av hennes tro. Hvilket menneske ville ikke være redd for å bli kalt av Gud, redd for vanskelige oppgaver, eller lure på om han/hun ville være i stand til å håndtere oppdraget som er ham/henne betrodd? Denne unge piken, som stolte på Gud, svarte med glede i hjertet: «La det skje med meg som du har sagt» (Lukas 1,38a). Maria tror at det Gud har forberedt for henne er det beste, og at med hans hjelp, med hans nåde, vil hun være i stand til å oppfylle det.

Marias samtykke til Guds plan er for oss en levende undervisning om ydmykhet overfor Guds plan i våre liv. Når vi går gjennom vanskelige situasjoner, når vi opplever lidelse, når vi erfarer tvil, når det kommer øyeblikk hvor det er vanskelig å tro, har vi lett tilgang til Maria, som selv gikk gjennom slike opplevelser. Vi er overbevist om at ved å betro oss til Gud som Maria gjorde, og å sette oss under hennes verge, klarer vi å leve våre liv korrekt, selv i de vanskelige stunder. Når vi aksepterer Guds plan i våre liv, vil dette gi oss fred som gir oss tillit til handling. Den salige Jakob Alberione skrev: «Menneskets hjerte er skapt for Gud, og bare i ham kan det finne fred». Et åpent hjerte for Guds hendelser og menneskelig villighet til å samarbeide med ham, vil resultere i det gode, selv om vi ikke forstår hva som skjer med oss i det første øyeblikk. I slike situasjoner kommer Gud til unnsetning, og vi ser at det ikke er oss, men han som arbeider i oss og gjennom oss. Gud trenger oss, akkurat slik som Maria var uunnværlig for å oppfylle hans plan. Tror du dette? Tror du at ved å samarbeide med Gud, tillater du ham å virke i verden? Hvis ja, da vil også du, som Maria, bli velsignet. Velsignet, det vil si lykkelig, for at alt som Gud har planlagt har blitt oppfylt i ditt liv, og fred vil bli synlig i din hverdag, fordi hjertet ditt virkelig vil tilhøre Gud.

Kjære søstre og kjære medlemmer av Apostolatfellesskapet St. Elisabeth. Jeg ønsker dere av hele mitt hjerte full forening med Gud og grenseløs tillit til hans nåde. Betro deres liv til ham, slik at han kan handle i oss og gjennom oss. Jeg håper at Den uplettede Maria vil være vår veileder i vandringen på de vanskelige stiene til helligheten.

Når jeg sammen med dere feirer denne vakre feiringen, sender jeg mange hjertelige hilsener til dere, kjære søstre og kjære medlemmene av Apostolatfellesskapet St. Elisabeth, også fra generalrådet

i Jesu Hjerte kjærlighet
s.M. Rafaela Fischbach
generalpriorinne

 

 

Dele:
Gå til toppen
Translate »