St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Mars 2024 – ORDET som er livet.

01.03.2024

«… i ham var liv» (Joh. 1, 4a).

Det greske uttrykket zoe som er brukt i denne teksten betyr biologisk liv og åndelig liv i Gud. Altså Ordet gir eksistens til verden og til mennesker, og er også opphav til overnaturlig liv i oss. Logos har for mennesket blitt kilden til naturlig eksistens, men også kilden til det overnaturlige liv, i Ham. «Jesus sier: ‘Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg’» (Joh. 14, 6). Den hellige Paulus erfarte denne sannheten å være Jesu disippel så mye at han begynte å rope ut fra dypet av sitt hjerte: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg». Logos ønsker også å bli vårt liv, han vil at vi skal bli næret av hans Ord. Derfor er daglig bønn med Guds Ord så viktig i vår formasjon. Allerede i de første Statuttene satt p. Fischer av god tid til meditasjon slik at Ordet som ble hørt, kunne sende søstrene til tjenesten for å kunne handle etter Det. På denne måten foregrep Ordet enhver barmhjertighetshandling og levendegjorde søstrenes forhold til Gud og til dem de ble sendt til.

Ordet frigjør oss fra mørke til sant liv i Gud. I hvilken grad opplever jeg Ordets livgivende kraft? Hvem sender Logos meg til? Hvilke relasjoner ønsker han å helbrede i meg?

Dele:
Gå til toppen
Translate »