St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hendelses kalender

Fredag
04.09.2020

Året 1859

4 september – anerkjennelse av foreningen som ordenssamfunn under stiftsrett ved biskop Heinrich Förster i Breslau (nåv. Wrocław)
Mandag
21.09.2020

Året 1817

Den salige Maria Louise Merkert ble født den 21. september 1817 i Neisse (da Neiße; pl: Nysa) i Schlesien (pl: Śląsk), som da var en del av kongeriket Preussen i Tyskland, men som siden 1945 har vært en del av Polen. Nysa ligger i dag i det polske voivodskapet (regionen) Opole (Województwo opolskie) (ty: Oppeln). Maria Louise Merkert sluttet seg den 27. september 1842 sammen med de tre ledsagerne Clara Wolff (1805-53), Franziska Werner (1817-85) og sin lillesøster Mathilde Merkert (1813-46) til et privat religiøst fellesskap for på egen bekostning å reise rundt og pleie syke i deres hjem uten betaling. Dette regnes som grunnleggelsen av Elisabethsøstrene, og Clara Wolff regnes som hovedgrunnlegger og de andre tre som medgrunnleggere.
Søndag
27.09.2020

Året 1842

1842 Klara Wolff, født i Prudnik, Oberschlesien, begynner med ambulant sykepleie i Neisse. Mathilde Merkert, Maria Louise Merkert og Franziska Werner slutter seg til henne.  27 september – liturgisk minnedag for martyrlegene Kosmas og Damian; Første innvielse innfor Jesu Hjerte-bildet. Kapellan Fischer gir velsignelsen. Bildet er for ettertiden blitt på særlig måte æret av Kongregasjonens søstre.
Tirsdag
29.09.2020

Den hlellige erkeengel Mikael

Den hl. erkeengel Mikael som Kirkens verneengel.  (68.2. Høydepunkter i vårt fellesliv er, ved siden av de liturgiske høytider, Kongregasjonens egen­fester.)
Gå til toppen
Translate »