St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

140 år i Norge

30.09.2020

13. oktober 1880 kom St. Elisabethsøstrene til Hammerfest. De dro hjem til folk og tok seg av og pleide de syke uten å ta betaling. Kort tid etterpå ble innviet et helt nytt hospital. I mai 1880 meldte tre søstre Sr. M. Claudia, Sr. M. Serapia og Sr. M. Adelharda, seg frivillig til å reise til Hammerfest. Allerede den 19. november 1880, altså bare en måned etter søstrenes ankomst til Hammerfest, kokte søstrene middag for 10 fattige barn i byen. Snart økte tallet på barn som ble bespist til 24, og av dem lærte seg søstrene sin første norsk. I første omgang begynte de med omreisende sykepleie. Denne tjenesten gjorde søstrene uten å gjøre forskjell på tro, sosial rang, eller andre forhold.

Dele:
Gå til toppen
Translate »