St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth

10.05.2021

Art. 68 — Vårt samliv trenger fester og feiringer, avkob­ling og glede. Ved samvær preget av sindighet og glede, beriker vi hverandre og får derved kraft til å møte hverdagens krav. Felles rekreasjon er derfor en viktig del av vårt fellesliv.

Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth feirer vi som løfte- og idéfest.

68.3. Festmysteriet i Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth gir oss til enhver tid retning og ansporer oss til tro og tjenende kjærlighet.

Vi forbereder oss til denne løftedag ved et triduum. Dagen før festen skal protokollen i Tillegg leses høyt som forberedelse. På festdagen feirer hvert konvent Eukaristien for Kongregasjonens anliggender. På denne dag fornyer vi våre løfter i følgende form:

«Evige Gud, vi takker deg fordi du har kalt oss til å efterfølge din Sønn, vår Herre Jesus Kristus. I våre grunnleggeres ånd er vi rede til å virke for din Kirkes oppbyggelse og for menneskenes frelse. Derfor fornyer vi våre løfter om gudviet kyskhet, fattigdom og lydighet i St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon og etter dette fellesskaps Konstitusjoner.

Barmhjertige Gud, du kjenner vår svakhet. Kom oss til hjelp med din rike nåde så vi trofast kan holde det vi har lovet. I Faderens † og Sønnens † og Den Hellige Ånds † navn. Amen.»

Vi fornyer også innvielsen til Guds Mor. Som takk for å tilhøre Kongregasjonen forretter hver søster en kjær­lighetstjeneste.

Dele:
Gå til toppen
Translate »