St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Retrett for St. Elisabethsøstrene i 2019

29.08.2019

I våre Konstitusjoner i art. 57 står det skrevet: ”Som særlige tider for omvendelse og helliggjørelse holder vi én gang i året minst fem dagers retrett. Åpen for Den Hellige Ånds ledelse, i samling og taushet, etterprøver, fornyer og utdyper vi vårt liv etter Evangeliet.”

Art 59.1. ”Av berettigede grunner kan Superior tillate en Søster å holde retrett også utenfor Kongregasjonens egne hus.”

For året 2019 er det planlagt Retrett for Søstrene ved p. Pål Bratbak, sogneprest i St. Olav Domkrike i Oslo:

  1. TROMSØ uke 8 fra 24.02. om kvelden til 02.03. om morgenen.
  2. OSLO uke 38 fra 15.09. om kvelden til 21.09. om morgenen.

 

Dele:
Gå til toppen
Translate »