St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Personvernregler

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser i polsk og EU-lov. Nedenfor informerer vi oss om hvordan vi behandler personopplysninger på nettstedet vårt.

 

Behandling av kontaktformulardataene

 1. Formålet med databehandling
  Dine personlige opplysninger gitt til oss via kontaktskjemaet blir behandlet for å svare deg i forhold til meldingen du har oppgitt.
 1. Dataadministrator
  Administratoren av personopplysninger som er samlet inn i kontaktskjemaet, er Sisters of Congregation. Elżbieta Wrocław-provinsen, St. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław.
 2. Inspektør for personlig databeskyttelse
  Når det gjelder behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss
 • E-postadresse: s.annacsse@gmail.com
 • Congregation av Sisters of Saint Elizabeth, via Nomentana 140, I-00162 Roma
 1. Type data behandlet
  Vi behandler personlige opplysninger gitt av deg i kontaktskjemaet forutsatt at du gir ditt samtykke.
 1. Retslig grunnlag for databehandling
  Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data er ditt samtykke til behandling av personopplysninger som finnes i kontaktskjemaet.

 

Oppgi data i kontaktskjemaet er frivillig, men nektelse av å gi slik informasjon eller nekting av samtykke hindrer oss i å kontakte.

 1. Data oppbevaringsperiode

Dine data blir behandlet mens du svarer på saken som presenteres i skjemaet og i et år siden den siste korrespondansen.

2. Dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personlige data

I forbindelse med behandlingen av dine personlige data har du følgende rettigheter:

 • Retten til å trekke samtykke til behandling av personopplysninger når som helst (uten å påvirke lovligheten i behandlingen av personopplysninger før tilbaketrekking av samtykke).
 • Retten til å få tilgang til personopplysninger. Du har rett til å få bekreftelse fra oss om at dataene dine blir behandlet. De har også rett til å få tilgang til personlig informasjon, en kopi av personopplysninger, samt informasjon om formålet med behandlingen av personopplysninger, informasjon om vilkårene for dine personlige data som behandles av oss, informasjon om mottakerne eller kategorier av mottakere, som vi avslørt dine personlige data, eller der Vi skal offentliggjøre disse dataene, om den planlagte lagringsperioden, om dine rettigheter knyttet til databehandling, retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, datakilden og den automatiske beslutningstaken (hvis noen).
 • Retten til å rette opp data. Du har rett til å be om at vi straks retter dine personlige data som er feil. Du har også rett til å be om at vi fullfører ufullstendig personlig informasjon.
 • Retten til å slette data. Du har rett til å kreve at vi slett dine personlige data umiddelbart hvis:
 • Dine personlige detaljer er ikke lenger nødvendige for å oppnå de formålene de har blitt samlet inn eller behandlet for;
 • Du har trukket ditt samtykke til behandling av personopplysninger og det er ikke noe annet grunnlag for videre behandling av slike personopplysninger av oss.
 • Vi har behandlet dine personlige opplysninger ulovlig;
 • Vi må slette dine personlige opplysninger for å overholde den lovlige forpliktelsen som pålegges oss.

 

Vi kan nekte deg retten til å bli glemt når bruk av data er nødvendig:

 1. for utøvelse av retten til ytringsfrihet og informasjon
 2. For å oppfylle en lovlig forpliktelse eller utføre en oppgave i offentlig interesse eller offentlig myndighet
 3. på grunn av offentlig interesse (innen folkehelse);
 4. For arkivformål (i offentlig interesse), vitenskapelig, historisk og statistisk forskning;
 5. å etablere, forsvare eller forfølge krav

Retten til å begrense behandling av personopplysninger. Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personlige data hvis:

 1. Du spørsmålet nøyaktigheten av dine personlige data som vi behandler;
 2. Vi behandler dine personopplysninger ulovlig, og du protesterer mot å fjerne den, og ber om å begrense bruken av dem i stedet.
 3. Vi trenger ikke dine personlige data for videre behandling, men de er nødvendige for å etablere, undersøke eller forsvare dine krav.

Hvis du utøve retten til å begrense behandlingen av personopplysninger, kan vi behandle det i unntakstilfeller, det vil si:

 1. med ditt samtykke
 2. å etablere, hevde eller forsvare krav
 3. å beskytte en annen persons rettigheter
 4. eller på grunn av viktige grunner av allmenn interesse.

Retten til å overføre data. Du har rett til å motta data fra oss eller å autorisere oss til å sende dataene dine til en annen administrator – i et strukturert, ofte brukt format, hvis meldingen er teknisk mulig. Vi overfører kun data som samtidig:

 1. de behandles på en automatisert måte, dvs. de er ikke data i papirform;
 2. behandlet på grunnlag av samtykke eller i forbindelse med kontrakten.

Et kontaktpunkt som du kan sende inn forespørsler om å utøve dine rettigheter

Hvis du vil bruke noen av rettighetene beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss på følgende måter:

 1. skriftlig til følgende adresse: Zespół Sióstr Świętej Elżbiety, via Nomentana 140, I-00162 Roma
 2. via e-post til s.annacsse@gmail.com

Hvis du bestemmer deg for å bruke ovennevnte rettigheter, gir vi deg et svar på søknadens vurdering uten unødig forsinkelse, dog senest en måned fra datoen for mottak av forespørselen.

Retten til å sende inn klage til tilsynsorganet

Hvis du mener at behandlingen av dataene er i strid med loven, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsorganet – Presidenten til Byrået for personvern.

 

Administrere cookie-filer

 1. Vår nettside samler ikke automatisk inn data, bortsett fra informasjon som finnes i informasjonskapsler.
 2. Cookies (såkalte “cookies”) er IT-data, spesielt tekstfiler, lagret av servere på brukerens slutt-enhet på nettstedet vårt. Cookies som sendes til sluttenheten til brukeren av nettstedet, identifiserer den på en måte som er nødvendig for å forenkle og øke hastigheten på driften av nettstedet vårt.
 3. Kaker brukes til å:
 • lagring av øktidentifikatorer,
 • lagre informasjon om aksept av personen som bruker nettstedet til personvernreglene og bruk av informasjonskapsler.
 1. Informasjonskapsler er ufarlige for datamaskinen eller brukeren og dens data. Forutsetningen for at informasjonskapslene skal arbeide, er deres aksept av nettleseren og ikke fjerner dem fra disken.
 2. En person som bruker nettstedet, kan til enhver tid endre innstillingene for informasjonskapsler. For å gjøre dette må du endre nettleserinnstillingene for informasjonskapsler. Disse innstillingene kan endres spesielt på en måte som hindrer automatisk håndtering av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene eller for å informere dem når en person som bruker nettstedet, er plassert på enheten. Deaktivering av bruk av informasjonskapsler kan forhindre bruken av visse tjenester som en del av nettstedet vårt.
 3. Detaljert informasjon om mulighetene og måtene for håndtering av informasjonskapsler er tilgjengelig i innstillingene for programvare (nettleser) og følgende lenker:

 

Gå til toppen
Translate »