Vitae for søster M. Albina (Ingeborg) Henningsen  f. 11. november 1916  i  København (Danmark), d. 11. november 2020 i Tromsø (Norge)

I en alder av 16 år ble Ingeborg Henningsen uteksaminert fra skolen og fikk arbeid hos St. Elisabethsøstrene i deres ordenhus på Kastanjeveien i København. Hun hjalp de eldre Elisabethsøstrene. Med foreldrenes tillatelse ble hun opptatt i Kirkens fulle fellesskap og sluttet seg til St. Elisabethsøstrenes kongregasjon i Oslo 19. august 1937. Ordensdrakten tok hun imot 28. april 1939 i Oslo og fikk ordensnavnet Maria Albina.  Hun avla sine første løfter i Oslo 20. juni 1940. Evige løfter avla hun 26. juli 1945 (også i Oslo).

Ved ankomst til Norge var søster Albina i Oslo. Etter de første løftene flyttet hun til Trondheim og hjalp til på kjøkkenet. Etter å ha fornyet sine løfter i 1941, ble hun forflyttet til Tromsø, hvor hun bodde til 1951. Her ble hun utdannet sykepleier og jobbet på fødeavdelingen.

I 1951 ble hun sendt til Tønsberg, hvor hun var sykepleier frem til 1952.

I 1952 vendte hun tilbake til Trondheim og arbeidet på laboratoriet. Etter 31 års tjeneste for de syke, ble hun forflyttet (i 1982) til Tromsø, hvor hun opprettholdt orden i huset og hjalp til på kjøkkenet.

Sr. M. Albina var en utrolig munter søster, veldig hengiven til Herren og kongregasjonen. Godt humør og mye medfølelse og empati kjennetegnet henne. Hun viste alle hun traff godhet og varme. Vennlig og beskjeden vant hun medsøstrenes hjerter og alle dem som Herren plasserte på hennes vei. Hennes helse tillot henne å ta del i fellesskapets liv inntil døden. Med årene ble hun preget av alderens begrensninger og demens. Det ble vanskeligere for henne å bevege seg. De siste årene ble hun stadig svakere, men likevel var hun alltid tilstede og fulgte dagsplanen for måltider, tidebønner og messe. Hun sovnet inn i Herren 11. november 2020 på sin 104-årsdag.

Til Guds Barmhjertighet anbefaler vi sjelen til vår elskede søster M. Albina.

«Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt.

Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut,

slik Gud kjenner meg fullt ut». (1 Kor 13,12)

 

St. Elisabethsøstrene i Tromsø

Dele: