En enkel brosjyre

Denne brosjyren gjorde noe merkelig med meg den natten. Jeg fikk ikke sove. Jeg hadde så mye å tenke på. Herre, hvorfor måtte det være meg?? Jeg hadde jo en jeg var glad i. Vi hadde det bra sammen, vi kranglet ikke. Og Du foreslår en annen vei for meg? Dagen etter den tunge natten gikk jeg til kirken. I Guds Ord ville jeg finne svar. Og jeg fikk et virkelig konkret svar. Den dagen ble det lest fra Johannesevangeliet (1 kapitel), om Natanaels. Hans situasjon minte meg om min egen: KOM OG SE … sa Jesus.

Samme dag skrev jeg til søstrene på Nordstrand i Oslo og ba om å bli tatt opp i deres felleskap. I dag er jeg en lykkelig elisabethsøster som vil gjøre andre glade etter den hellige Elisabeths eksempel.

 

Dele: