St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Vi inviterer deg til å skrive dine intensjoner.

Hvis du har en spesiell ønske om bønn for deg selv, et familiemedlem, eller andre.
Skriv til oss om dette. St Elisabethsøstrene vil be for den personen.


  Korstegnet

  I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

  Fader Vår (Herrens bønn)

  Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

  Hill deg Maria (Engelens hilsen)

  Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

  Gå til toppen
  Translate »