St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Vi inviterer deg til å skrive dine intensjoner.

Hvis du har en spesiell ønske om bønn for deg selv, et familiemedlem, eller andre.
Skriv til oss om dette. St Elisabethsøstrene vil be for den personen.


01.09.19

I denne måned ber vi spesiell om:

♥ At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» inn i Kirken.

Gå til toppen
Translate »