St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Vi inviterer deg til å skrive dine intensjoner.

Hvis du har en spesiell ønske om bønn for deg selv, et familiemedlem, eller andre.
Skriv til oss om dette. St Elisabethsøstrene vil be for den personen.


I denne måned ber vi spesiell om:

♥  Generell intensjon: For den maritime verden

Vi ber for alle som arbeider ved og lever av havet, som sjømenn, fiskere og deres familier.

Gå til toppen
Translate »