St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Vi inviterer deg til å skrive dine intensjoner.

Hvis du har en spesiell ønske om bønn for deg selv, et familiemedlem, eller andre.
Skriv til oss om dette. St Elisabethsøstrene vil be for den personen.


I denne måned ber vi spesiell om:

♥  Misjonsintensjon: Om menneskelig fellesskap

Må Herren gi oss nåde til å leve i fullt fellesskap med våre brødre og søstre i andre religioner, slik at vi ber for hverandre og er åpne overfor alle.

Gå til toppen
Translate »