St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hellig Josef – Rettferdig

01.02.2020

„Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet.” (Matt 1, 19)

Hellig Josef

Når vi leser disse ordene, slår det oss, at her, i bibelteksten, blir ordet „rettferdig” forbundet, ikke bare med loven og moralsk dyd, men også med barmhjertighet.

Josef, når han forstår situasjonen på normalt menneskelig vis, måtte være overbevist om, at Maria venter barn med annen mann. Til tross for det, forteller Evangeliet oss, ville han ikke bare spare Maria for den fastsatte straff for den slags synd, men Josef ville også beskytte Maria for ærekrenkelse og dårlig ry i andres øyne (jfr Matt 1, 19).

Overbærenhet overfor andres feil og svakheter, ønsket om å beskytte noen mot andres ydmykende blikk, vitner om et stort hjerte og ekte kjærlighet. Hl. Peter sier „Kjærligheten “søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde”, “kjærligheten er mild” (1 Kor 13, 6).

„…De ydmyke „skal arve jorden”, og de vil se Guds løfter oppfylt i sine liv. Den som er mild, uansett hva omgivelsene sier, har sitt håp i Herren, og de, som har sin lit til Herren, „skal arve landet og glede seg over varig fred”
(Sal 37, 11).

Hvordan tenker jeg, og uttrykker jeg meg, om mine medsøstre, om andre mennesker?

Hellige Josef, be for meg, så mine øyne og mitt hjerte, ser det gode i den andre, og at jeg dekker deres svakheter med en kappe av forståelse, så deres feil forblir skjult for andre!

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Se presentasjon på youtube

Dele:
Gå til toppen
Translate »