St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hellige Josef – Fornuftig

01.03.2020

„Men da han hadde bestemt seg for dette...”(Matt 1, 20)

Hellig Josef

Hl. Matteus, Evangelisten, beskriver hl. Josef, som omtenksom og hensynsfull. Han tar ikke forhastede beslutninger. Han lar seg ikke lede av impulser eller plutselige følelser. Man kan heller ikke forestille seg ham, som en som handler beregnende, ut fra hva andre måtte tenke.

Hl. Josef er mennesket, som lyttet til Herren Guds stemme, som talte til ham gjennom Sin utsending – gjennom engelen.  Han gir tid og rom for Gud, slik at Han kan virke i hans hjerte og sinn.

Hva kunne ha skjedd, hvis hl. Josef, i det avgjørende øyeblikk, da han fikk vite at Maria er gravid, bare hadde fokusert på sine følelser? Eller hvis han bare hadde fokusert på sine rettigheter.

„Til syvende og sist: Der en oppriktig, inderlig og fylt av bønn anerkjennelse av våre begrensninger mangler, blir nåden forhindret fra å arbeide mer virksomt i oss. For da er det ikke noe rom igjen for den til å utvikle det mulige gode som er del av en oppriktig og ekte vekstreise” (Gaudete 50).

„Hvis vi altså ikke anerkjenner vår konkrete og begrensede virkelighet, så kan vi heller ikke se de reelle og mulige skritt som Herren krever av oss i til enhver tid. Han tilskynder og utruster oss til det gjennom Sin gave” (Gaudete 51).

Hvordan og med hvilken indre holdning tar jeg avgjørelser?

Hellige Josef, be for meg om visdom, opplyst av nåde, og en indre fred på tidspunkter for beslutninger.

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »