St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Kallsuken 2020

08.05.2020

I sitt budskap i anledning årets kallssøndag, den 3. mai, tok pave Frans utgangspunkt i fortellingen om Jesus som gikk på vannet. Paven oppfordrer til takknemlighet, mot, strev og lovprisning. Disse fire nøkkelordene bør vi alltid ha med oss, i vårt liv og vårt kall.  Flere plakater til ettertanke

Pave Frans’ budskap til kallssøndagen 2020: https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-04/pave-frans-budskap-til-kallssondagen-2020.html

Bønn om nye kall

Fader, oppreis iblant kristne
tallrike og hellige kall til prestedømmet,
som holder troen levende
og som våker over det salige minne om din sønn Jesus
gjennom forkynnelsen av hans ord
og feiringen av sakramentene,
som du stadig fornyer dine troende med.

Gi oss hellige tjenere av ditt alter,
som med omsorg og glød er Eukaristiens voktere,
Kristi største gaves sakrament,
til forløsning for verden.

Kall tjenere av din nåde,
som gjennom forsoningens sakrament
sprer din tilgivelses glede.

Gi, Fader, at Kirken med glede vil motta
din Sønns Ånds tallrike inspirasjoner,
og, hengitt til Hans lære,
måtte den pleie kall til det ministerielle prestedømme
og til det vigslede liv.

Bevar biskopene, prestene og diakonene,
vigslede menn og kvinner og alle de døpte i Kristus,
så de trofast må fullbyrde sin sendelse
i Evangeliets tjeneste.
Dette ber vi om ved Kristus vår Herre. Amen.

Maria, apostlenes dronning, be for oss.

Pave Bendedikt XVI, mars 2006

Dele:
Gå til toppen
Translate »