St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Søster M. Katarinas 25-års jubileum for løfteavleggelsen

11.07.2020

6. juni 2020 feiret vi vår provinspriorinne Søster. M. Katarinas 25-års jubileum som Kristi brud.

Søster M. Katarina avla sine første løfter 11. mai 1995 i Oslo og nøyaktig 25 år senere ble det en liten markering i provinshuset for St. Elisabethsøstrene i Norge. Den dagen samlet det seg flere prester og medsøstre i St. Elisabeths kapell for å feire takksigelsesmesse hvor Jubilanten har fornyet sine avlagte løfter.

Selveste feiring ble planlagt til 6. juli 2020. Dagen ble feiret med høymesse i klosterets kapell kl. 11.00, presidert av p. Andrzej Kosciukiewicz MSF som til daglig hører til Bodø menighet. Det var også fire andre prester: p. Marinko Pervan – klosterets rektor, p. Arne Fjeld OP – vår skriftefar, og p. Marek Michalski MSF – sogneprest i Tromsø og p. Mieczyslaw Wiebskowski MSF – sogneprest i Narvik. Det var også til stede medsøstre fra våre kommuniteter og andre inviterte gjester. Vakkert orgel og cello spill, samt skjønne salmer gjorde festmessen enda mer festlig.  Denne dagen fornyet Søster M. Katarina offentlig de løfter hun gav for 25 år siden omfavnet med forbønn til alle tilstedeværende.

Søster M. Katarinas 25-års jubileum for løfteavleggelse var en anledning til å takke Gud for at Han har kalt henne ved Sin nåde til denne tjenesten og for alt det hun fikk gjennom de årene. Men dette jubileet var også en anledning til å takke Søster M. Katarina for hennes trofaste tjeneste i vår kongregasjon og i hele Kirken.

Se bilder

Link til Søster M. Karolinas sang

Dele:
Gå til toppen
Translate »