St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Takk for 140 år i Norge

03.09.2020

St. Elisabethsøstrenes tilstedeværelse i Hammerfest/Norge i 140 år

Torsdag den 3. September, 2020, kl. 18.00 samlet den norske provins’ søstre seg i St. Mikaels kirke i Hammerfest, for å feire 140-års jubileet for de første st Elisabeth søstres ankomst til Norge. På grunn av epidemiologiske restriksjoner, var feiringen beskjeden, og fant sted på en torsdag. Den høytidelige messen ble presidert over av biskop Berislav Grgić – biskop i Tromsø Stift, p. Antonius Sohler – stiftets generalvikar, p. Wojciech Egiert fra Alta og p. Mieczysław Wiebskowski MSF – sogneprest i Narvik. Han representerte prestene fra Misjonærene av Den Hellige Familie. Messen er takksigelse. Med den har vi takket Herren Gud for alle åndelige og materielle goder, Han har gitt vår kongregasjon i Norge, i mange tiår. Vi ba for søstrene, som har utgjort våre fellesskap siden 1880. Alle søstre, som var våre forgjengere og ofret sin helse og gav av sin styrke, for å tjene de mest trengende. De utviklet husene og fellesskapene i Norge. Nå hviler de på kirkegårdene i Hammerfest, Oslo, Trondheim, Tromsø, Harstad, Tønsberg og Lillestrøm. Med felles bønn takket vi også Den Gode Gud for vårt personlige kall til denne ordensfamilien, og vi ba inderlig om nye kall. På slutten av messen henvendte provinspriorinne søster M. Katarina Hodyr seg direkte til dem, som var kommet, for å være sammen med oss, og takket dem med varme ord.

Etter Eukaristien gikk vi til menighetssalen, til festmiddag, tilberedt av menigheten i Hammerfest. Fellesmåltidet gav oss mulighet til samtaler og til å dele gode minner. Jubileumsfeiringen ble også beriket med underholdning. Flere fra menigheten opptråtte med dans, sang og fiolinspill. Det bidro til feststemningen og gledet oss under feiringen av jubileet.

Måtte Gud skje takk, for 140 år av vår kongregasjons historie i Norge og for alle søstre, som har skapt og utgjort vår ordensfamilie. Vi takker biskopen for feiringen av Den hellige messe og Guds Ord. Vi takker sognepresten for den gjestfri mottakelsen vi fikk i menigheten. Der hvor vi tok våre første skritt på norsk jord. En spesiell takk til p. Wojciech Egiert fra Alta, mangeårig sogneprest i Hammerfest. Det var en tid da det bare var to eldre søstre i denne filialen. Uten p. Wojciechs hjelp ville det ikke ha vært mulig for dem å være der. Vi takker Misjonærene av Den Hellige Familie for det flotte samarbeidet vi har i Herrens vingård. Vi takker hjertelig provinspriorinne sr. M. Katarina og søstrene i fellesskapet i Hammerfest for forberedelsene til denne viktige feiringen.

Sr. M. Asumpta Balcerzak
Sr. M. Rita Kozielska

Se bilder fra 140 -årsfeiringen

Dele:
Gå til toppen
Translate »