St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Guds nærvær og fravær

01.09.2020

„Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: "Gud med oss"
(Matt 1,23).

Hellig Josef

Hl. Josef, som Jesu fosterfar, fulgte han Guds Sønn i mange år, og han opplevde sikkert Hans nærhet på en særlig måte. Josef brydde seg om Jesus, som enhver kjærlig far bryr seg om sin sønn: han var Hans støtte, beskytter og forbilde. Hl. Josef gav all sitt hjertes kjærlighet til Jesus, som gjengjeldte det på Sin spesielle måte.

Likevel har hl. Josef opplevd situasjoner, da Gud virket langt borte, og Hans veier var uforståelige. Et eksempel er, da Jesus gav seg igjen i templet, og Maria og Josef lette etter Ham, og etter og ha funnet Ham; svaret fra den mindreårige Jesus. Det kunne absolutt ikke ha vært lett for Josef: “Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?“ (Luk 2,49).

Vi kjenner øyeblikkene da Gud er nær oss, men også øyeblikkene, da Han virker fraværende i våre liv og i livet til verden.

„Selv om det kan synes opplagt, minner vi til slutt om at hellighet består i en stadig åpenhet for transcendens, og om at denne åpenheten ytrer seg i bønn og tilbedelse. Et hellig menneske er et menneske med en bedende ånd og med behov for å kommunisere med Gud” (Gaudete 147).

„Egentlig er det gudslengselen som på en eller annen måte må få komme til uttrykk i vårt daglige liv”(Gaudete148).

Hvordan opplever jeg tiden med Guds nærvær og følelsen av Guds fravær?
Hva hjelper meg til å følge Ham, tross alt?

Hellige Josef, be Herren om nåde slik at jeg aldri slutter å savne Jesus!

Årets tema 2020
Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Se presentasjon

Dele:
Gå til toppen
Translate »