St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Våking som den vesentlige holdning

01.11.2020

„Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen“ (Matt 25,13).

Hellig Josef

Selv om Den Hellige Skrift ikke nevner hl. Josefs død, tror likevel Kirkens tradisjon, med rette, at han døde i Jesu og Marias nærvær. Derfor omtaler vi også hellige Josef, som den gode døds skytshelgen.

Pave Benedikt XVI skriver i den andre delen av sin bok „Jesus fra Nasaret: „Av de kristne blir det krevd årvåkenhet som grunnholdning i denne „mellom-tiden”. Årvåkenhet vil på den ene siden si at mennesket ikke stenger seg inne i øyeblikket og overgir seg helt til de håndfaste ting, men løfter blikket ut over nuet og dets påtrengende krav. Det som betyr noe er å holde blikket rettet mot Gud, og slik å motta målestokken for å gjøre det rette og evnen til å gjøre det fra ham” (S. 171).

Pave Benedikt XVI spør deretter: „Men hvordan forholder det seg nå med forventningen om Herrens gjenkomst i det kristne livet? Venter vi ham, eller venter vi ham helst ikke?”.

La oss be Herren om å lære oss å leve her fullt ut, i forventing om å møte Ham i vår dødstime!

„Min Herre og min Gud, ta fra meg alt som fjerner meg fra deg.

Min Herre og min Gud, gi meg alt som fører meg til deg.

Min Herre og min Gud, ta meg bort fra meg selv og gi meg helt til deg”.

(Nikolaus av Flüe)

Hellige Josef be for oss!

Se presentasjon

Årets tema 2020
Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »