St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2021 i februar – tillit til Herren

01.02.2021

„Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn”. (Sal 37,5)

„Hun hadde store forventninger og tillit til Gud” – slik beskriver medsøstrene søster M. Paschalis. Tillit gjør den levende og ekte kontakt med Gud mulig. I Salomos ordspråk leser vi: „Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne” (Ordsp 3,5). Slik er tillit en overbevisning om Guds kjærlighet til oss, og vi tillater Gud å lede oss, etter Hans planer, for vårt liv. Den tilliten frigjør oss åndelig, og gjør vårt liv fruktbart.

I tilliten til Gud, fant søster M. Paschalis mot og styrke, til å motstå det onde, og ta imot en så brutal død. Hun forble trofast mot Kristus. „Kristus er min Brudgom, jeg tilhører Han alene”, sa søster M. Paschalis. Hun bevitnet, at på tross av vår svakhet og vår synd, er vi kalt- og i stand til å utrette store ting, hvis vi helhjertet stoler på Gud.

Maria sang i Magnificat: „for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige…”, fordi Hun erfarte, at det ikke finnes noen grense for Guds nåde, som virker i menneskets hjerte.
I hvilke situasjoner – kanskje gjentatte ganger, inviterer Kristus meg, til fullt ut å stole på Ham?

Se presentasjon for februar 2021

Dele:
Gå til toppen
Translate »