St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2021 i mars – Selv om det kan koste meg livet

01.03.2021

„Jeg er korsfestet med Kristus…”. (Gal 2,19)

Hellige Johannes Paul II definerer martyrdød slik; holdningen til personer, som er rede til å akseptere lidelse og død, for sin tro og kjærlighet til Kristus.

Martyrdøden forteller oss at det tydeligste uttrykket for å være menneske, er det fundamentale temaet om „å være i Kristus” eller „min eksistens i Kristus”. Martyrium er alltid den største og radikale prøving av et menneske. Menneskehetens virkelige prøve på dets verdighet for Guds åsyn” (Homilie, 7.juni 1999, Bydgoszcz).

Å være kristen betyr å være nær korset, som hører til en del av vårt liv. Enhver lidelse, uavhengig av dens intensitet, sett og akseptert i troens lys, er en andel i Kristi kors. Det gir mening til vår lidelse og gjør den fruktbar for verden.

La oss svare på følgende spørsmål:

Hvordan forholder jeg meg til lidelsen i livet mitt?

Har jeg slik kjærlighet til Kristus, at jeg er villig til å være trofast mot Ham, selv i situasjoner,
når korset virker for tungt?

Se presentasjon for mars 2021

Dele:
Gå til toppen
Translate »