St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Korsveiandakt med Guds Tjenerinne Søster M. Włodzimira Wojtczak

30.03.2021

„Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg”. Søster M. Włodzimira fulgte Jesus og gikk sin korsvei. Når vi følger Jesus, bærer vi også vårt kors, og går langs vår egen korsvei. Gud vil bo i våre hjerter.

 1. stasjon Jesus blir dømt til døden

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Det er tuberkulose – dessverre har vi ikke kur for det, beklager”. Dødsdommen, slik mange hører rundt om i verden hver dag. Det spiller ingen rolle hvor gammel du er. Er du klar? Søster M. Włodzimira hørte ordene da hun var bare 33 år gammel. Hun levde med kjærlighet til Gud i sitt hjerte, så hun klarte å ta fatt på den siste veien.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 

 1. stasjon Jesus mottar korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Korset er Kristi seiers tegn. Med korset følger frelse, og lidelse også. Bare den, som virkelig elsker vil forstå korset, akseptere det og omfavne korset, som Jesus gjorde. Søster M. Włodzimira tok rolig på seg sykdommens- og krigens lidelser. Uten ord, smilte hun mildt, alltid tillitsfullt som barnet, som stoler grenseløst på sin Far.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus faller første gang under korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Mennesket er svakt og faller. Når vi ser på Jesus, ser vi at Han falt ved korsveiens begynnelse. Han reiste seg umiddelbart. Hvor mange ganger begynner vi på nytt, og … faller igjen? Søster M. Włodzimira visste, at hun var svak, og uten Jesus kunne hun ikke gå langt. Hun visste, på den måten, at Han alltid tilgir. Etter fallet må man reise seg og følge Ham.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus møter sin mor

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Jesus møter sin mor på korsveien, midt i mengden og støyen. Han kunne ikke omfavne henne, for Han bar korset. Søster M. Włodzimira var isolert og kunne ikke se sine kjære, så det var hennes mor, som kom til vinduet, for å se henne, om enn på avstand. Mor er alltid nær, og ingen barrierer kan stoppe hennes kjærlighet.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Simon ble tvunget til å bære korset. Han ønsket det ikke. Han ønsket ikke å ha noe med Jesus å gjøre. Søster M. Włodzimira, som lå på isolat, ble også behandlet med kulde og fra armlengdes avstand. Hun led av tuberkulose. Folk var redd for smitte og behandlet henne som et nødvendig onde.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Veronika rekker Jesus svetteduken

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Veronika var modig og hadde et godt hjerte. Hun var hverken redd for andres meninger eller egen smerte. Hun adlød sitt hjerte. Søster M. Włodzimiras liv inkluderte også slike „Veronikaer” – medsøstre, som i hemmelighet brakte Den Hellige Kommunion til henne. Heltinnene risikerte sitt eget liv under krigen, for å bringe kjærlighet og håp til den syke.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus faller annen gang under korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Så mange i mengden presset, dyttet, spyttet og skrek… I kaoset mister Jesus balansen, og faller. La ingen merke til, at Han bar en tung bjelke på skuldrene? Kan jeg se, at den, som står ved siden av meg, har det vanskelig nå? Søster M. Włodzimira hadde den nødvendige følsomhet. Hun snudde ikke ryggen til trengende. Hun lot ikke som om hun ikke så dem. En slik holdning krever mot, fordi å stoppe opp ved den andre, fører til spørsmålet: vil jeg hjelpe eller vil jeg skjule meg?

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus trøster Jerusalems kvinner

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Jesus stoppet opp på Sin korsvei. Han stanset, for å si til noen kvinner „gråt ikke over meg, men gråt over dere selv…”. Syk og alene, skrev Søster M. Włodzimira brev til søstrene, som var ført til en arbeidsleir. Hun trøstet og oppmuntret dem, og lovet dem sin forbønn. Ord, så viktige, for de som har det vanskelig. Vi kan også være oppmerksomme overfor dem, som lider og kjenner på smerter.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus faller tredje gang under korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Jesus falt tredje gang, det var veldig smertefullt. Han klarte ikke mer, og likevel reiser Han seg. Kjærlighet løfter oss alltid opp. Den hjelper oss alltid til å starte på nytt. Skriftestolen er stedet, der jeg begynner på nytt, igjen. Søster M. Włodzimira visste det veldig godt. Snart kom den vanskelige tiden i hennes liv, da hun ikke lenger kunne komme til skriftestolen. Det var heldigvis en prest, som kom til den tuberkuløse med den siste tjenesten. Det må vi be om, at vi på vårt dødsleie kan bli forsonet med Gud og i stand til å begynne helt fra grunnen av igjen.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus blir avkledt

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Kappen ble revet av Jesus. Det siste Han hadde, var tatt fra Ham. Under krigen ble Søster M. Włodzimira tvunget til å ta av seg drakten, men ingen kunne ta hennes identitet. Hun visste nøyaktig hvem hun var, og Hvem hun ofret sitt liv til, selv uten synlige ytre tegn på tilhørighet til Jesus. Bare et lite kors rundt halsen kunne sagt så mye. Er vi klare over dette?

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus blir naglet til korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Jesu hender og føtter ble gjennomboret. Han hadde store smerter. Søster M. Włodzimira var „spikret” til sengen, da hun alene erfarte sitt livs siste ti måneder på pleiehjemmet for eldre. Det var en vanskelig tid med å miste – sin selvstendige vilje, sine nærmeste og sin styrke. Tapte hun? Nei, hun overga, til Gud, alt hun hadde og elsket.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus dør på korset

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Under Jesu kors sto Hans Mor, disippelen Johannes og Maria Magdalena… Ved den døende Søster M. Włodzimiras seng var det sannsynligvis to søstre fra pleiehjemmet. På sin første profess’ dag hadde hun skrevet en bønn, om å kunne dø som Jesus gjorde – ensom og forlatt. Jesus oppfylte brudens ønske. Hun ville bli Brudgommen lik i alle ting.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Alle vil si farvel til sine kjære. Avskjed gjør veldig vondt. Den smerten kjenner en mor, som holdt sitt barn i armene. Søster M. Włodzimira visste at hun dør. Hun visste, at hennes kjære ville lide så mye, så hun skrev dagbok for dem – oppmuntrende og kjærlige ord til siste slutt. Tross alt, ingen ønsker å dø uten å si farvel.

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

 

 1. stasjon Jesus blir gravlagt

F: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
K: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

I hast ble Jesu kropp plassert i graven. Stein ble rullet for. Søster M. Włodzimira døde, da andre verdenskrig ennå raste. Hun ble raskt begravet, uten „unødvendige seremonier”, prest og nærstående rakk ikke å komme.

Her er bruden som ligner på sin Brudgom. Hva med deg og meg? Tror jeg, at når jeg går livets korsvei hver dag, blir jeg som Jesus?

F: Korsfestede Jesus Kristus.
K: Miskunn deg over oss og de arme sjeler i skjærsilden.

        

                        Utarbeidet: søster M. Anna Jakubowska, postulator

Dele:
Gå til toppen
Translate »