St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Det Åndelige Fellesskap

25.04.2021

Vil du be for kall?

Bli med i Det åndelige verk for de som er kalt og nye kall.
Velg deg en angitt tid og ønsket bønn med realistisk intensjon å kunne be trofast daglig, ukentlig, månedlig, eller årlig, til en gitt dato eller livet ut.

Om du er ung eller eldre, har familie eller ei, men vil være en åndelig støtte for dem som allerede går kallets vei og for nye kall, skriv din beslutning til sr.klaraottersen@gmail.com

og vi innlemmet deg i en månedlig messeintensjon i et av st. Elisabethsøstrenes hjem i Den norske provins.

Les mer: https://stelisabeth.katolsk.no/kall/det-andelige-fellesskap/

Dele:
Gå til toppen
Translate »