St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Paven anerkjenner døden til 10 elisabethanske Søstre, drept under andre verdenskrig, som martyrdød

24.06.2021

19. juni 2021 undertegnet pave Frans dekretet om martyrdød for søster M. Paschalis Jahn og hennes IX ledsagere. Dermed har veien til fremtidige saligkåring av våre søstre blitt åpnet. Allerede i dag betror jeg alt forberedende arbeid for søstrenes saligkåring, til deres bønner, kjære søstre. Med de hjerteligste hilsener, også på vegne av deltakerne på plenarkonferansen. Sr M. Samuela Werbińska - generalpriorinne

Paven anerkjente døden til 10 elisabethanske Søstre, myrdet under andre verdenskrig, som martyrdød: Det er Søster M. Paschalis Jahn og hennes ni ledsagere fra St. Elisabethsøstrenes kongregasjonen. De ble drept i forskjellige landsbyer i Schlesien og en av søstrene i Tsjekkia (Sobotín) i 1945. Soldater, fra den røde armé, drepte dem. Søstrene forsvarte sin kyskhet til det siste, samtidig som de beskytte menneskene, som var betrodd til deres omsorg. Pave Frans anerkjente deres martyrdød. Han åpnet dermed opp for deres fremtidige saligkåring. Saligkåringen vil finne sted i Wrocław.

I deres samtid, med terror og trusler, gikk de elisabethanske søstrene sin egen “Korsets vei”. De etterfulgte den lidende Kristus. Til slutten, forble de trofaste mot sitt samaritanske kall og sin barmhjertighetstjeneste for syke, eldre og for foreldreløse barn. Mange av Søstrene ble brutalt torturert, før de døde.

Disse ti elisabethanske kvinnene representerer mer enn hundre søstre, som ble myrdet under andre verdenskrig av soldater fra den røde armé.

Minnet om de heroiske martyrer har blitt holdt levende siden 1945. Elisabethsøstrenes Kongregasjon kunne ikke gå offentlig ut med deres historie, på grunn av den politiske situasjonen i Polen. Det var først etter år 1976, at man kunne offentliggjøre navnene til de heroiske søstrene. Da kunne det også begynne arbeidet for deres saligkåring. De ydmyke elisabethanske søstre ser ut til å være, lik de tapre bibelske kvinner. Søstrene stod overfor dem, som med stort hat refererte til Gud, og til alt som var forbundet med Gud og Gudstro. De har både blitt et tegn på motstand, og et tegn på håp for fremtidige generasjoner. Deres heroiske død roper i dag ut til forsvar for kristne verdier.

Martyrsøstrenes samtid, var en stor prøvelse for nestekjærlighet. –  De som etterfulgte Jesu kjærlighet, var ikke ansett som idealer.  Søstrenes tro og livsvalg var absolutt forskjellig fra idealene til de, som drepte dem.  Alt som var hellig, Søstrenes gudstro, ble grunnen til deres død. Enhver mørk tidsalder blir åpenbart i Kirken gjennom de hellige. I dag, når vi ser en så såret og sammensatt generasjon katolikker, må virkelig minnes de mange hellige, som døde for Herren Gud. Blant de som døde er ti av elisabethanske martyrer.

Hva deres martyrdød forteller den moderne verden i dag? Deres martyrdød viser troskapens frukt til de religiøse løftene og karismaen til elisabethsøstrenes grunnleggere. Deres heroiske død er deres testamente. Det kan bli grunnlaget for innseglet av moralske verdier, kristne verdier. De verdiene som trampes og ydmykes i dag, spesielt kyskhetsløftet.

Kilde:

Grav til sr. M. Paschalis Jahn i Sobotín
Martyrsøstrenes grav i Nysa
Dele:
Gå til toppen
Translate »