St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Oslo, på 179. årsdagen for kongregasjonens grunnleggelse, 2021

27.09.2021

Våre kandidater til alteret er et tegn på motstand mot den sivilisasjon, som mangler kjærlighet. De er som de bibelske "modige kvinner", fast forankret i Gud, og dermed oppfyller de kvinnens kristne rolle i verden.
„Trofaste mot Kjærligheten for evig” s. 52

Kjære Søstre og Postulant,
Kjære Medlemmer av Apostolatet St. Elisabeth,

Idet vi feirer 179. årsdagen for kongregasjonens grunnleggelse, vil vi også være oppmerksomme på martyrdød, mot og fasthet til å følge Guds vilje. Det gjald ikke bare våre martyrsøstre, men også våre mødre, grunnleggerne.

Vi takker Den Gode Gud for at Kirken har anerkjent våre martyrsøstre som salige, og vi ser i dem hellighetens forbilder. Vi mottar og ønsker å videreføre hellighetens arv i dag.
Det å følge Kristus er en lykke, som er betalt og forløst av Ham.  I den grad, Herren har delt Sin lidelse med våre kandidater til alterene og med våre mødre, grunnleggerne, slik har Han, mindre synlig, delt Sin lidelse med våre søstre i generasjoner. På samme måte deler Han lidelsen med oss i dag, hvis vi trofast følger Ham.
I dag kan troskap i hverdagen, sammenlignes med åndens martyrium. Dagens menneske dras i mange retninger. Mange lidenskaper er som en ildprøve de må gjennomgå. Det samme skjer i hver eneste åndelig, mental og fysisk kamp – i hver enkelt av oss. Kampene og strevet er viktigst for Jesus, når de forblir skjulte. Kjærligheten forblir et mysterium mellom Herren og hvert individuelt hjerte.

Måtte våre søstres martyrdød belyse våre mødre, grunnleggernes heroiske troskap til de daglige plikter og den grå hverdagen. Måtte de bli, for hver enkelt av oss, et styrkende eksempel til trofast og hengiven tjeneste, og den betingelsesløse kjærligheten. Måtte Jesu Hellige Hjerte gjøre oss i stand til å gjøre dette daglig.

Med hjertelige hilsener, forenet i bønn

S. M. Katarina Hodyr
provinspriorinne

Dele:
Gå til toppen
Translate »