St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2021 i oktober – Å kunne si „nei”

01.10.2021

„Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike”. (Luk 9,62)

„Kallet til å ta imot korset, kommer ofte i de minst forventede øyeblikk” – leser vi i kapittelet, som beskriver Søster M. Felicitas martyrium. Hun forsvarte seg mot overgriperne og uttalte bestemt og klart sitt „nei”.

„Nei” til synd og „ja” til kors. Hvor ofte, i det daglige livet, tar vi ikke imot utfordringer, og strever vi ikke med å ta riktige beslutninger … Disse daglige, mindre og større oppgaver svekker eller styrker oss åndelig. De skal hjelpe oss, til enda mer trofast, å følge Kristus i kjærlighet. Kristus sier til oss i Evangeliet, at vi er kalt til å rette vårt blikk på HAM, fordi bare i HAM finner vi styrke til, stadig og på nytt, å reise oss og med glede i hjertet tjene i Guds Rike.

„Som dere vet, trofasthet er mulig, når vi er tro i hverdagens små, men nødvendige saker. Først og fremst betyr det trofasthet i bønn og lytting til Guds Ord (…) trofasthet i sakramentene: forsoningen og Eukaristien, som styrker oss i vanskelige situasjoner, som kommer i alles liv” (pave Benedikt XVI).

I hvilke situasjoner er det vanskeligst for meg å si „nei”?

Har jeg „eget” ord fra Den Hellige Skrift, som motiverer meg til trofastheten?

Se presentasjon for oktober 2021

Dele:
Gå til toppen
Translate »