St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Opptagelsen i novisiatet 2021

30.10.2021

Som tegn på det nye liv fikk Ewa Tajer nytt navn – Sr. M. Franciszka

Den 30. oktober 2021 kunne vi i vår felleskap oppleve en gledelig begivenhet. Vår postulant Ewa Tajer ble tatt opp til vår Kongregasjon og begynte sin novisiatstid.

Opptagelsen i novisiatet skjer ved en enkel høytidelighet som kalles ikledning. Novisen får ordensdrakten som vi bærer i vår kongregasjon, med hvitt slør, og et ordensnavn. Som tegn på det nye liv fikk Ewa Tajer nytt navn – Sr. M. Franciszka etter den hellige Frans av Assisi (1182-1226), som hun tok som sitt forbilde og vernehelgen. Novisen fikk også overrakt våre Konstitusjoner, de aktuelle Provinsialstatutter og Kirkens tidebønnsbok.

Hun skal i novisiatstiden, som varer ett år, forberede seg til løfteavleggelse og får en dypere innføring i vår karisma.

Vi ønsker vår Novise en velsignet tid, måtte hun enda mere rotfestes i sitt kall og i våre Grunnleggernes Karisma for å bli beredt til å tjene de fattige i dagens verden etter den hl. Elisabeths eksempel.

St. Elisabethsøstrene i Norge

Se flere bilder

Dele:
Gå til toppen
Translate »