St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Søster M. Acutina (Helena) Goldberg

10.06.2022

Søster M. Acutina (Helena) Goldberg ble født 6. juli 1882 i Dłużek på Ermland – datidens Øst-Preussen (nå Ermland erkepispedømme). I en alder av 23 år sluttet hun seg til det elisabethanske fellesskapet og avla sine evige løfter 25. juli 1917. I mange år tjente hun som sykepleier i en vannbehandlingskur i Wleń, deretter på et hjem for pensjonerte prester i Nysa. Fra 1941 arbeidet hun som lærer på et barnehjem i Lubiąż, der det bodde foreldreløse barn som hadde mistet foreldrene sine under krigen. Etter at Den røde armé kom inn i byen 26. januar 1945, fikk søster M. Acutina høre om soldatenes bestialske oppførsel. Derfor våket hun spesielt over sikkerheten til jentene som var overlatt i hennes omsorg. Hun ble skutt 2. mai 1945 idet hun tok unge jenter i forsvar, dekket dem med sin egen kropp og forsvarte deres kyskhet og uskyld. Søster M. Acutina ble gravlagt på sognekirkegården i Krzydlina Mała (Wrocław erkebispedømme).

Se presentasjon: Å ligne Kristus – Søster M. Acutina Goldberg 06.07.1882 – 02.05.1945

Dele:
Gå til toppen
Translate »