St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Saligkåringen av våre martyrsøstre

22.07.2022

For å delta i saligkåringen av våre martyrsøstre, den salige søster Maria Paschalis Jahn og hennes ni ledsagere reiste jeg, sr. M. Karolina sammen med provinspriorinne sr. M. Katarina, sr. M. Asumpta, sr. M. Pauline, og junioratssøstrene M. Mikaela og M. Augustine til vårt provinshus i Wroclaw, Polen, hvor vi ankom torsdag 09. juni 2022.

Det var en stor glede for oss å kunne møte våre medsøstre fra mange land og verdensdeler. Etter at vi var blitt innkvartert fikk vi delta personlig i de siste forberedelsene. I Norge hadde vi allerede deltatt i forberedelsene via nettet. Vi deltok blant annet i en tilbedelsesgudstjeneste som ble avsluttet med appellen fra Jasna Gora (Apel Jasnogórski), en tradisjonell polsk mariabønn, og vi ba rosenkransen på mange språk. Jeg ledet rosenkransen på norsk og sr. M. Mikaela på vietnamesisk.

Den andre dagen i vårt opphold startet med messe i et av provinshusets to kapeller. På formiddagen deltok våre vietnamesiske søstre i generalprøven sammen med søstre fra Brasil, Tyskland, Afrika og Polen. De øvde på den meditative innledningen til saligkåringsmessen.

På ettermiddagen var det både øvelse til selve saligkåringsmesse, men også litt fri tid hvor vi kunne se Wroclaw eller møte medsøstre. Om kvelden startet saligkåringshøytideligheten med et musiske Oratorie «Mysteria Lucis» som var blitt skrevet spesielt til anledningen. Musikalske opplevelser innledet til de dype åndelige opplevelsene vi skulle ha neste dag.

Lørdag 11.6.2022 var saligkåringsdagen som begynte kl. 9.00 med en meditativ innledning i St. Johannes Døperen domkirke. Saligkåringsmesse startet presis kl. 11.00 og ble sendt i polsk nasjonalfjernsynsselskap TVP 1, dets verdenskanal TVP Polonia og på internett via katolsk TV Trwam. Hovedcelebrant var den pavelige delegaten, kardinal Marcello Semeraro og flere kardinaler, biskoper, prester fra Polen, Brasil, Ungarn, Tsjekkia, Norge, Sverige og andre. Vår kardinal Anders Arborelius og erkebiskopen fra Praha, Jan Graubner, var blant dem. I messen deltok også representanter for Polens president, Andrzej Duda, og andre offentlige myndigheter. Fra vår kongregasjon deltok hele generalrådet, provins- og regionpriorinnene og mange søstre fra flere land. Det kom også mange søstre fra andre kongregasjoner.

Erkebiskop av Wroclaw, Józef Kupny, ba om saligkåringen av sr. M. Paschalis Jahn og hennes ni medsøstre. Sr. M. Paula Zaborowska, som var generalpostulator i saligkåringsprosessen leste de ti søstrenes biografier. Deretter ble de erklært SALIGE av pavens delegat kardinal Marcello Semeraro. Mens vi sang et høytidelig TE DEUM LAUDAMUS ble bildet av de nye salige søster Maria Paschalis Jahn og hennes ni medsøstre avduket.
Moder M. Samuela Werbinska bar frem messekalken som tilhørte huset i Nysa. Denne kalken er et stille vitne og en relikvie fra tiden våre salige medsøstre led martyrdøden. I 1945 brukte soldater fra den røde arme kalken som drikkebeger før de skjøt på den for moro skyld.

Denne kalken er et stille vitne fra den tiden våre Salige medsøstre led sin martyrdød.

Etter messen var mange invitert til en festmiddag for å dele søstrenes glede.

Vi avsluttet dagen med en felles takksigelse: en lovprisningskveld sammen med mer enn tre tusen mennesker. Gudstjenesten ble ledet av pater Teodor og hans medarbeidere fra Teobańkologia i Cenntenial Hall i Wrocław. Det var en uforglemmelig opplevelse for oss alle.

Søndag, 12. juni, var vi tilbake i domkirken i Wroclaw, til takksigelsesmesse. Det var mye å takke for: våre nye salige martyrsøstre, tiden vi hadde hatt sammen med medsøstre, gjester og velgjørere. Minner som blir med oss videre.

Mandag, 13. juni, var det avreise nordover.

På vegne av oss som fikk reise til Wroclaw vil jeg takke sr. M. Katarina for denne muligheten; at vi fikk oppleve den store dagen, fellesskapet. Det var en uforglemmelig opplevelse.

Vi takker Gud for søster Maria Paschalis Jahn og hennes ni medsøstre. Måtte Deres vitnesbyrd og eksempel inspirere oss i våre liv.

Våre salige søster Maria Paschalis Jahn og ni medsøstre – be for oss.

sr. M. Karolina Bogoczova

Se flere bilder

Dele:
Gå til toppen
Translate »