St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema for juli 2022

01.07.2022

„Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham”.
(1 Kor 12,27)

EUKARISTI SKAPER ENHET

Hl. Augustin skrev: „Hvis dere har mottatt Herrens Legeme med det rette sinn, så har dere, i deres hjerter, blitt det, dere har mottatt, dvs. Kristus. For apostelen sier: „Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp (…) Kristus vår Herre innviet, ved dette bord, vår fred- og vår enhets mysterium”.

Derfor, når vi mottar Kristus selv i Eukaristien, kan vi ikke ignorere våre neste – våre medsøstre. Vi kan ikke avvise dem, hvis vi ikke ønsker å forkaste Kristus selv. Kristus, som kommer til meg i den Hellige Kommunion, er den samme, som går til min søster, som jeg lever sammen med i kommunion. Vi kan si, at Han forbinder oss med hverandre, i det øyeblikket Han forbinder oss med seg selv. Han, Gud selv, som ble vår mat, er kilden og “garantisten” for vår enhet. Bare i Jesus Kristus og ved Hans kraft, kan vi være i stand til å leve et sant, gledelig og vitnende fellesskap, slik våre konstitusjoner forteller oss: „Bare et fellesskap som har indre styrke, er i stand til å oppfylle sin sendelse i verden av i dag …” (K 67).

I vårt daglige liv, med sine konkrete utfordringer, er vi kalt til stadig å fordype den enhet med hverandre, som vi er gitt i Den Hellige Kommunion. Eukaristien er ikke bare en gave, men den er også en oppgave for hver enkelt av oss og for våre fellesskap.

La oss be om kjærlighet i våre fellesskap:

Din kjærlighet, Gud, er en vidunderlig gave. Åpne våre øyne og vårt hjerte, slik at vi elsker, som  du elsker. Amen

Dele:
Gå til toppen
Translate »