St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema for desember 2022

01.12.2022

„For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer”.
(1 Kor 11,26)

HERRENS KOMME

For å forkynne Herrens død “til han kommer” (1 Kor 11, 26), må vi tillate Herren, gjennom daglig deltakelse i Eukaristien, å forvandle vårt liv, slik, at det blir fullt ut “eukaristisk”.

Hva betyr “eukaristisk liv”? Et liv levd i kjærlighet! Hele Jesu liv var fylt av åpenbaringen, av Gud, som kjærlig Far. Han, som av kjærlighet, ga oss sin Sønn. Jesus, født i tømrerens fattigdom i Betlehem, gav oss et eksempel ved Sitt liv. Hvis vi virkelig venter på Jesu gjenkomst med glede, må vi også være rede til å gi oss selv, som en total gave til Herren og til andre.

Denne måneden, når vi feirer jul, er vi kalt til å reflektere over, om og hvordan vi venter på Kristi gjenkomst. Hl. Augustin spør: “Hvordan ville vår kjærlighet til Herren arte seg, hvis vi frykter Hans gjenkomst? Kunne vi elske Ham, og samtidig være redde for Hans komme? Ville vi da virkelig elske Ham?” (Forklaringene til Salmene). Jesu fødsel, liv, lidelse, død og oppstandelse er rettet til den nye verden, som allerede er her, og som kommer. “Herren vil komme igjen” – dette er kilden til det kristne håp om at vi lever og er kalt til å forkynne, med vårt liv – som glade vitner.

Profeten Jesaja gir oss mot ved å si:

„Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud!
Løft din røst, vær ikke redd! Si til byene i Juda:
«Se, deres Gud!» Se, Herren Gud kommer med styrke, han hersker med sin arm.” (Jes 40, 9 – 10).

Dele:
Gå til toppen
Translate »