St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Februar 2023 – Tro handler om å lytte.

01.02.2023

„Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.” (Rom 10,17).

Bibelen er full av beretninger om Guds møter med mennesker. Gud taler til dem. Han adresserer sitt ord til mennesket, og regner med dets åpne hjerte og forhold til Ham. Pave Frans skriver: „Tro er et svar på ord, adressert til en person, gitt til et ‘du’, Ordet som kaller oss ved navn” (LF 8). Av den grunn er tro – som fremfor alt er nåde – også knyttet til lydhørhet fra mennesket. Mennesket har fri vilje. Det kan motta fra, betro seg til, og leve etter ordet, adressert til det. Å ta imot Guds ord betyr å erkjenne det som sant; Å betro seg til Ordet, betyr å bygge på Kristus, og å leve med fylden av Guds Ord, og å la oss veiledes i tenkning, følelser og handlinger i henhold til evangeliet, dag for dag.

„Å etterleve Guds ord, vil si å leve ved tro. Det åpner veien til fremtiden, som bare Gud kan gi oss. Troen aksepterer Ordet, som sin faste klippe. Med tro blir Ordet bygd på, som klippe, og som det solide fundament” (LF 10).

For at vår tro skal forbli levende, og bli den levende tillit, som leder oss dag for dag, må den stadig “næres og styrkes”. Troen vokser gjennom deltakelse i sakramentene – spesielt i eukaristien og i forsoningens sakrament. Den styrkes også gjennom meditasjon over Guds ord, gjennom bønn, og i møte med de utfordringene vi står overfor, personlige og som fellesskap. Uten stille øyeblikk kan Guds stemme ikke høres, eller tidens tegn bli riktig forstått.

La oss bruke noen øyeblikk, denne måneden, til å reflektere over vårt personlige forhold til Guds Ord. Pave Pius XII skrev: „De hellige forfattere, under Den hellige ånds inspirasjon, skrev bøkene, som Gud i sin faderlige godhet ønsket å skjenke menneskeheten. Det var for å instruere, overbevise, formane og undervise i rettferdighet, slik at Guds mennesker kunne bli fullkommengjort og utrustet til gode gjerninger.’ I denne skatten, som er gitt oss, finner Kirken sin mest dyrebare kilde og den guddommelige normen for læren om tro og moral” (Divino Afflante Spiritu,Innledning).

Å dele det vi har mottatt under Den hellige Ånds inspirasjon, og det som har rørt ved våre hjerter, er barmhjertighetsarbeid, fordi det styrker ikke bare vår tro, men også vår nestes tro.

Spørsmål til refleksjon:

  • Liker jeg å lese Skriftene?
  • Blir jeg veiledet i mitt daglige liv av hva Den Hellige Ånd sier til meg?
  • Hvordan deler vi Guds ord i vårt fellesskap?

For å utdype formasjonens tema:

  • Pave Frans’ preken under eukaristien på Guds ords søndag, 22. januar 2022

Ordet forteller om Guds kjærlighet til oss. Ordet løser oss fra frykt og fordommer, som slokker troens glede”
(pave Frans,
22. januar 2022).

Dele:
Gå til toppen
Translate »