St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

April 2023 -. Tro for å forstå.

01.04.2023

„Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt"(Jes 7,9).

Pave Frans skriver: „Fordi Gud er troverdig, er det rimelig å tro på Ham, å bygge sin sikkerhet på Hans ord. Fra før hadde Jesaja, to ganger, kalt Gud «Amens Gud» (jfr. Jes 65, 16). Det var urokkelig tegn på troskap mot pakten.  Og videre: “Profeten formaner oss til å forstå Herrens veier, til å finne, i Guds trofasthet, den vise plan som styrer tidsaldrene” (LF 23).

Vi opplever at Gud er nærværende, som den kjærlige og veiledende Far i våre liv, når vi stoler på Ham. Det er også forståelig; ved å stole på Hans ord og Hans trofasthet mot oss, vil vi også forstå sannhetene i vår lære og tro. Vi forstår hvordan Han leder oss.  Profeten Jesaja sier: “Hvis dere ikke tror, skal dere ikke bli stående.”  Av det følger, at det ikke er forståelse som er kilden til tro, men tro er kilden til forståelse. Tro fører oss til sannhet. Det er imidlertid nødvendig med gjensidig tillit og forståelse, slik at vi med Guds nåde kan vokse i tro og kjærlighet, og utvikle oss på hellighetens vei. Pave Frans sier at «kjærlighet og sannhet kan ikke skilles. Uten kjærlighet blir sannheten kald, upersonlig og tyngende for livet” (LF 27).

Spørsmål til refleksjon:

  • Hvilken betydning har min tillit til Gud, i sammenheng med min søken etter sannhet?
  • Er Guds ord grunnlaget som jeg bygger mitt trosliv på?

For å utdype formasjonens tema:

  • Fides et Ratio, hl. Johanes Paul II
  • Troens År. Tro på Gud krever fornuftens forpliktelse; Benedikt XVI, Audiens 21. november 2012

„I dag, mer enn noen gang, trenger vi å bli minnet på båndet mellom tro og sannhet. I vår verden opplever vi en krise for sannheten, som er alvorlig truet” (LF 25).

Dele:
Gå til toppen
Translate »