St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Mai 2023 – Leve kjærlighetens dynamikk på troens fundament

01.05.2023

„Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda” (Luk 1,39).

Pave Frans understreker i sin encyklika at: «Troen lyser også opp forholdet mellom mennesker, fordi troen er født av kjærlighet og styres av dynamikken i Guds kjærlighet» (LF 50).  Maria fulgte dynamikken i Guds kjærlighet, da hun gikk til Elisabeth, som bodde i Ain Karim.  Når jeg overveier denne hendelsen, kan følgende spørsmål dukke opp: Hvorfor påtok Maria seg vanskelighetene og farene med den vanskelige reisen? Svaret er enkelt, hun trodde. Hovedmotivet for Hennes handling var tro. Fra bebudelsesøyeblikket ble hele livet Hennes en rekke hendelser, som Hun ikke fullt ut forstod, men Hun ble ledet av tro, som var åpen for kjærligheten. I Gjestingens mysterium åpenbares forholdet mellom tro og liv i kjærlighet.  Encyklikaen fortsetter: «Troens lys er i stand til å synliggjøre rikdommen i menneskelige relasjoner. Det er en realitet, som kan bestå, være troverdige og berike vårt felles liv» (LF 50).  Tro forteller oss hva vilje er, og rettleder oss til enhver tid” (LF 50).

Spørsmål til refleksjon:

  • Er frukten av min tro kjærlighet til Gud og vår neste?

For å utdype formasjonens tema:

  • „Redemptoris Mater”, hl. Johannes Paul II


„I Jesu mor, kommer troens frukter frem. Når vårt eget åndelige liv er aktivt, fylles vi med gleden, som er det klareste tegn på troens storhet” (LF 58).

Dele:
Gå til toppen
Translate »