St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Året 2024 – Den hellige ånd gir oss kraft til å høre og utføre Guds ord.

01.01.2024

„… Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss” (Rom. 5,5)

«Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere».
(Joh. 14,26)

«Den gode Gud er med alle dem som stoler på ham»
(jfr. Salige Maria Louise Merkert, 22.06.1870).

Bruden som er gjort lignende Brudgommen, skinner frem i Hans skjønnhet. Hennes øyne er festet på den elskede. Hun ber ham om å gå inn i mysteriene om Guds visdom som er skrevet i boken som Kristus holder.

«Det konsekrerte liv fødes ved å lytte til Guds ord, og derfor blir etterligningen av den kyske, fattige og lydige Kristus en levende eksegese» – skriver pave Benedikt XVI i adhortasjon Verbum Domini. Han inviterer de konsekrerte personer til å reflektere over betydningen av Guds ord i sitt eget virke. Hvis klosterliv skal være en forklaring på Bibelens åndelige betydning, må vi gjøre den autentisk ved vår måte å leve på. Enhver konsekrert person må derfor «bo» i Bibelen, tale og tenke etter Guds Ord. Dette skjer i den spesielle dialogen som Gud inviterer oss til, i dialog med den Elskede. Derfor er det så viktig at vi «som Maria, unnfanger og føder Guds Ord for verden» (Hellige Ambrosius) ved å lytte til og meditere over Bibelen hver dag. På denne måten oppfyller vi Frelserens misjon ved å bringe det gode budskapet til verden. La oss fornye vår kjærlighet til Guds Ord, slik at året som begynner kan bli en tid for fellesskap, med Logos som ønsker å bo blant oss og i oss. La oss være «vår himmelske brudgoms sanne brud» (Salige Maria Louise Merkert).

Ikon „Brudgommen og bruden” (Karmel Syria).

Dele:
Gå til toppen
Translate »