St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Roma, Festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth 2024

26.05.2024

„Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?”
(Luk 1,43)

Kjære søstre

Festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth har blitt en svært spesiell del av vår elisabethanske kalender. Vi leser i våre konstitusjoner at «enhver søster ved et hellig løfte skal være forpliktet til å feire festen for Marias gjesting hos Elisabeth som en særlig høytidsdag» (D 1,3). På denne dagen ærer vi Maria og uttrykker vår takknemlighet for hennes moderlige omsorg for hver enkelt av oss og for hele vår kongregasjon. Maria er et livseksempel for oss og «hjelper oss i å vokse i foreningen med Gud og i tjenesten for vår neste» (K62).

Når vi feirer Festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth, minner vi oss om øtet mellom Maria og den hellige Elisabeth, samtidig som vi legger merke til møtet mellom Guds Sønn og hans forgjenger – Johannes Døperen. Maria fra Nasaret, inspirert av Den Hellige Ånd, bega seg raskt til å gå ver fjellene. Beskjeden om at hennes slektning ventet barn og allerede var i sjette måned, presset henne til å reise så raskt som mulig. Maria nølte ikke med å påta seg en så anstrengende reise. Hun dro av gårde bestemt på en lang, farlig reise for å krysse fjellene og stå foran Elisabeths og Sakarias hus. Hun visste at hennes slektning trengte hjelp, derfor kom hun for å tjene henne. Hun ønsket å være hos Elisabeth i en så viktig og vanskelig tid.

Jesus fortsetter å minne oss: «Dere har alltid de fattige hos dere» (Joh 12,8a), de fattige på ulike måter: materielt, åndelig, de som tørster etter kjærlighet, et brød, verdig arbeid. Fattigdom i dag har mange ansikter. Selv om verden rundt oss endrer seg, møter vi fortsatt de som lider nød. Pave Frans ser også på mennesket og dets grunnleggende behov med konstant omsorg. Han sier at i dagens verden har vi svært rike mennesker, men det er fortsatt mange fattige og marginaliserte. Vi har de undertrykte, de syke og de funksjonshemmede. Pave Frans understreker at fattigdom er selve kjernen i evangeliet, og så lenge Lasarus står ved døren til vårt hjem (jfr. Luk 16,19-21), kan det ikke være noen rettferdighet eller sosial fred. Derfor oppfordrer han Kirken til å gjennomføre en ny form for evangelisering, som er å ta vare på de fattige og syke (jfr. Matt 11,5), for å kunne være vitner om barmhjertighet (jfr. MM 21). For oss er dette en forlengelse av vår karisma, det er en invitasjon til større engasjement for barmhjertighetsverket. Kristus sender oss til alle som lider nød, fordi han ønsker å virke gjennom oss. Han vil at vi skal gi dem håp, kjærlighet, lindring og hjelp. Med blikket rettet mot Maria, la oss ta Jesus med oss og skynde oss til dem som trenger oss. Så mange venter på et møte med Kristus, på et møte med en annen person hvis ansikt er malt med Kristi ansikt, og de venter på en liten gest av godhet.

Kjære søstre, i anledning dagens fest, når vi ser på Maria, som forlater alt og ivrer etter å hjelpe, la oss ta et øyeblikk for ettertanke som kan fremme vår åndelige vekst. Ser jeg behovene hos min neste? Er jeg villig til å gi avkall på mine egne planer for å hjelpe dem som trenger det? Engasjerer jeg meg frivillig og regelmessig i små daglige aktiviteter i fellesskapet mitt, som å lage mat, vaske, organisere arrangementer – bare av egen vilje, ut fra hjertets behov, spesielt når det ikke er en del av mine plikter? Legger jeg ut på besøk til dem som er på sykehuset, alene hjemme eller uten tilsyn? La oss ikke være redde for å begi oss ut på en reise. Foran ss gikk hun som først tjente, Maria, foran oss gikk våre grunnleggere og tusenvis av elisabethsøstre. La oss med mot og tillit begi oss ut på veien for kjærlig tjeneste for å bringe og dele Kristus med andre.

Kjære søstre, når vi feirer festen for Jomfru Marias besøkelse, håper jeg inderlig at vi kan gjenoppdage Marias dype tillit, tro og omsorg for andre. Må hennes eksempel inspirere oss til å overgi oss fullstendig til Gud, til å gjøre Hans vilje, til å modig dele vår erfaring med Gud og til å tjene vår neste med glede.

Jeg takker dere, kjære søstre, for all vennlighet, godhet og samarbeid i vår elisabethanske virksomhet. Må den gode Herren rikelig belønne og velsigne dere med sin nåde.

Når vi deltar i feiringen, sender jeg mange søsterlige hilsener fra generalrådssøstrene og alle beboerne i generalatet

i Jesu Hjerte kjærlighet
S.M. Rafaela Fischbach
generalpriorinne

Dele:
Gå til toppen
Translate »