St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Juli 2024 – ORDET som gir kraft.

01.07.2024

«Alle som tok imot ham, dem ga han kraft» (Joh. 1, 12).

Logos kan bare virke i de som åpner sine hjerter for indre forvandling, og blir mer lik Ham. «Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble lik mennesker. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv» (Fil. 2, 4-8). Vi er ikke bare kalt til å motta Ordet, men også til å etterligne hans ydmyke og selvoppofrende liv. Den som etterligner den kjærlige og ydmyke Jesus, tar virkelig imot det evige Ord og blir Ham lik. Likheten med den ydmyke og tomme Logos er et spesielt trekk ved elisabethansk åndelighet. Våre Grunnleggerinner inspirert av Den hellige Elisabeth av Ungarn, satte vår åndelige retning, offer, bot og tjeneste. De inviterte hver søster til å rette seg etter Logos. «La oss ikke være redde for ubehag eller offer. Vi må ikke engang bli foruroliget av tanken på at sykdommen til den første personen som ber om hjelp, kan være årsaken til vår død» (Salige Maria Louise Merkert).

I hvilken grad er jeg lik Jesus, som gav avkall på sitt eget og ble forkastet? På hvilke områder av livet bringer jeg offer til Gud? Hvem er jeg mest villig til å akseptere lidelse i botens ånd for? 

Dele:
Gå til toppen
Translate »