St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Høytid for Den hellige Elisabeth

03.11.2019

Sammen med Franziska Werner begynte Maria Louise Merkert på festen for den hellige Elisabeth av Ungarn (som i Tyskland kalles Elisabeth av Thüringen) den 19. november 1850 på nytt med ambulerende sykepleie i Neisse. Gjennom pleie av syke fant de en særlig kjærlighet til de fattige og til personlig fattigdom. Deres inspirasjon og forbilde var Elisabeth av Ungarns liv og virke, og de valgte denne fransiskanertertiaren, som hadde en så stor kjærlighet til Gud og de nødlidende, til sin vernehelgen, og de ga sitt ordenssamfunn navn etter henne, St. Elisabeth-foreningen.

DEN HELLIGE ELISABETH AV UNGARN1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40

Dele:
Gå til toppen
Translate »