St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Nyheter fra provinskapittel 27. august 2020

27.08.2020

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Å overgi seg selv til Guds ord slik som den hl. Josef».

27.08.2020 – liturgisk minnedag for den hl. Monika

Kapitularene hadde i dag retrettdag for å forberede seg til morgendagens valg av provinspriorinne. Dagen, som foregikk i stillhet, begynte med laudes og den hellige Messe, feiret av pater Marinko Pervan og konselebrert av pater Carlo Borromeo Le Hong Phuc.

På formiddagen holdte pater Frode Eikenes (sogneprest i St. Elisabeth menighet på Eikeli) foredrag. Denne betraktningen førte til følgende refleksjon: Vi må flykte fra støyen. Her er hl. Josef vårt forbilde. Han var stille i hele Den Hellige Skrift. Vi hører ikke han sier noe, det er ikke ett sitat, at han snakker, bare lytter. Han bare gjør og handler. Josef hadde tillit til Guds Ord og han handlet etter Guds Ord. Enda viktigere var, at han var så stille. Han lyttet heller enn han snakket. Det er for mye snakk og for lite bønn. Det må vi alle skjerpe oss på og prøve å gjøre noe med. Vi leser Bibelen sammen med Tradisjonen og sammen med læreembetet. Vi er ikke alene. Vi må være kontemplative og stille, og høre på Guds Ord.

Kapitularene brukte mye tid til privat bønn og tilbedelse av Alterets Sakrament.

Se bilder fra provinskapittel 27. august 2020

Dele:
Gå til toppen
Translate »