St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

La oss be for våre søstre som deltar i sin årlige retrett.

31.07.2021

«Som særlige tider for omvendelse og helliggjørelse holder vi én gang om året minst fem dagers retrett. Åpen for Den Hellige Ånds ledelse, i samling og taushet, etterprøver, fornyer og utdyper vi vårt liv etter Evangeliet.» K art. 59

Ifølge våre Konstitusjoner bestemte provinsledelsen datoer for vår årlige retrett.

Det første kurset var planlagt fra 11 – 17. april. På grunn av smittevernreglene var det ikke mulig for p. Hallvard Hole komme til Norge for å lede retrett.

Som et alternativ, har søstrene forberedt et opplegg slik at 3 søstre selv kunne holde retrett hjemme i Tromsø med p. Hallvard online. Pater Rafal Ochojski MSF (som har vært kapellan i Vår Frue Kirke i Tromsø siden 23. mai 2020) hjalp på stedet ved å lese Den Hellige Messe og holde homilie for søstrene hverdag.

Se bilder fra retretten i Tromsø

Det andre kurset begynner i morgen og slutter 7. august. Retrett holdes denne gangen av p. Krzysztof Przanowski (som har vært kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo siden 1. september 2020)

Retretten finner sted i provinshuset i Oslo og 11 søstre fra Norge og Sverige deltar.

Retretten er for oss tiden til å vende om til Herren og få høre Hans stemme enda mer tydelig enn til hverdagen. Derfor trenger søstrene forbønn og samtidig forståelse for deres fravær i samfunnsliv og kommunikasjonsmidler.

Se bilder fra retretten i Oslo

 

Dele:
Gå til toppen
Translate »