St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2021 i august – Å betrakte Den korsfestede Kjærlighet

01.08.2021

„Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen”. (Joh 19,17)

„Før (…) den endelige forening med Gud, ble våre martyrsøstre i årevis forberedt, av Mesteren. Derfor har Herren ledet dem langs harde stier. Derfor har Han lært dem å betrakte Den Korsfestede Kjærlighet. Derfor har Han gjort dem glad i å følge i Guds vilje (…)”, leser vi i boken dedikert til våre martyrsøstre.

Hvor viktig er det å grunne over Kristi lidelse?  Våre Konstitusjoner forteller oss, at betraktning over „Kristi lidelse- og død fører oss til dypere innsikt i våre livs- og skjebnefellesskap med Kristus.” (jfr. K 61).

Når vi spør om lidelsens mening, får vi ikke noe annet svar, enn det, som Kristus ga oss med Sitt liv. For å kunne akseptere svaret med et åpent hjerte, er det verdt å reflektere over vår Herres lidelses vei, og be Ham om å gi oss nåde til å ta imot de daglige små lidelser, slik at vi er forberedt og åndelig styrket, – hvis det blir Hans vilje, at vi skal motta større lidelser.

„Herre, hjelp oss å gjøre Din vilje: i stunder av svakhet og fortvilelse,
i stunder av fysisk og moralsk lidelse,
i mørkets og ensomhetens stunder”.

(Korsveiandakten ved Kolosseum, Roma 2019)

Se presentasjon for august 2021

Dele:
Gå til toppen
Translate »