St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Mai 2024 – ORDET som føder troen.

01.05.2024

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud» (Joh. 1, 1-2).

Logos som Evangelisten snakker om, er ikke Guds skaperverk. Her finner vi en referanse til Den hellige treenighets mysterium. Gud Faderen, som eksisterer evig, avler Sønnen alltid i forhold til Ham. Guds ord, dvs. Sønnen, eksisterer evig som en Person født av Faderen. Fra deres guddommelige natur strømmer Kjærligheten som binder dem sammen – Den hellige ånd. Det er i Den hellige treenighet at vi må se begynnelsen på alt. I Logos, som før Han kom til verden i menneskets natur, alltid eksisterte som Personen i Treenigheten. Det som for evig forener Treenigheten er Kjærligheten. Det er denne kjærligheten det inkarnerte Ordet ønsker å invitere oss til. Vår Grunnleggerinner praktiserte nettopp denne Kjærligheten, som strømmer ut fra forholdet til Den hellige treenighet. De betraktet forholdet mellom de guddommelige personene som en spesiell modell for fellesliv. I kapellet i Moderhuset er det et vakkert maleri med tittelen «De to treenigheter», som skildrer Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, samt Maria, Jesus og Josef. Ved å lese budskapet i dette bildet, skuet søstrene på Treenighetens fullkomne kjærlighet og dens spesielle innhold i Den hellige families forhold. På denne måten lærte de å elske og å skape gudsfylte relasjoner.

Hvordan åpner jeg meg for erfaringen av Guds kjærlighet? Praktiserer jeg en holdning av takknemlighet for de små tingene? Hvordan tillater jeg at mitt klosterliv helliggjøres ved å delta i treenighetsforholdet? 

Dele:
Gå til toppen
Translate »