St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Provinskapittel 2020

15.08.2020

Provinskapittel i vår norske provins avholdes i Oslo fra 26. til 30. august. Moder Samuela ankommer Norge den 22. august og reiser tilbake til Roma den 31. august. Jeg takker for deres forbønn og samtidig anbefaler jeg fortsatt vår provinsens og forestående provinskapittelets intensjoner til deres forbønn.

Deres i Kristus sr. M. Katarina

Fra våre Konstitusjoner

Art. 257 — Provinsialkapittelet er den høyeste beslutnings­fat­tende instans og den ekstraordinære ledelsesmyndighet innenfor provinsen innen rammen av de fullmakter som er gitt det ved den allmenne ordensrett og våre Konstitusjoner med Direktoriet. I provinsialkapittelet kommer enheten og medansvaret til alle provinsens søstre til uttrykk.

Art. 258 — Til det ordinære provinsialkapittels viktigste oppgaver hører:

—  valg av Provinsialsuperior og hennes råd;

—  utarbeidelse av Provinsialstatuttene innenfor Konstitu­sjonenes og Direktoriets ramme og deres endring når lokale og temporære forhold krever det;

—  etterprøving av det religiøse liv,

nyorientering av vårt apostolat i samsvar med Kirkens og ordensledelsens krav,

etterprøving av provinsens formue;

—  prøving og drøftelse av søstrenes innleverte forslag og impulser så vel som andre viktige anliggender i provinsen;

 

Dele:
Gå til toppen
Translate »